Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1

Vil du ha en jobb hvor du kan kombinere friluftsliv med annen utdanning? Dette studiet gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i formidling av friluftsliv i ulike naturtyper.

Hvorfor studere friluftsliv?

Friluftslivsstudier kvalifiserer til meningsfulle jobber knyttet til formidling av friluftsliv, til ulike grupper, i ulike naturtyper. Både studiet og jobben gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, ute i naturen og sammen med andre. 

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form. Du må også være svømmedyktig (kunne svømme minimum 200 meter).

Se video om det å studere friluftsliv i Bø.

Hva slags jobb får du?

Årsstudiet i friluftsliv bør kombineres med enten videre studier i friluftsliv, eller tas i tillegg til andre utdanninger som lærerutdanning, helse- og sosialfaglige utdanninger eller utdanning innen for eksempel turisme, innovasjon eller forvaltning. Da kan du få mange ulike typer jobber:

 • På friluftslivslinjer på folkehøgskoler og leirskoler
 • Som friluftslivsguide på fjell, elv og sjø
 • Som friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
 • Innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Med friluftslivsformidling i frivillige organisasjoner som Turistforeningen

Kontakt med arbeidslivet

Alle studentene har fem dagers praksis på eget valgt sted. Det gir deg innsikt i hvordan en mulig fremtidig jobb kan være og en referanse til din CV. Praksisen medfører krav om å levere politiattest ved studiestart.

USNs veilederstige

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning har studentene mulighet for å fordype seg i spesifikke friluftslivsaktiviteter. Innenfor disse aktivitetene er det etablert veilederstiger med kompetansebevis for ulike nivåer i stigene.

Med etableringen av USNs veilederstige og utdeling av kompetansebevis i tillegg til vitnemål, tydeliggjøre vi den praktiske kompetansen våre studenter sitter igjen med etter endt utdanning.

Les mer om USNs veilederstige.

Dette lærer du hos oss

Årsstudium i friluftsliv består av emner som gir deg:

 • Basisferdigheter i ulike typer friluftsliv i forskjellige naturtyper
 • Grunnleggende erfaring med friluftslivsformidling og veiledning
 • Innsikt i friluftslivets historie og utvikling
 • Innsikt i norsk friluftslivsforvaltning
 • Evne til å vurdere din egen kompetanse og å velge tur etter evne
 • Et grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

På våren velger du ett av følgende fordypningsemner:

 • Kajakk
 • Kano
 • Klatring
 • Seiling
 • Naturopplevelse og livskvalitet
 • Håndverk og skaperglede i naturen

Studiet har ca. 50 utedøgn/utedager med veileder og ca. 20 dager der du er ute alene. I tillegg er det praksis.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til 2. år bachelorstudiet i friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Du søker det direkte via vår lokale søknadsweb. 

Sammen med annen utdanning kvalifiserer studier i friluftsliv også til opptak på:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) innen friluftsliv. Universitetet i Sørøst-Norge er den eneste som tilbyr PPU med fagdidaktikk i friluftsliv.
 • Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv. Les mer om hverdagen som student i Bø:

– Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!