Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Årsstudium
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Ungdomskunnskap

Få aktuell kunnskap om ungdom på tvers av ulike oppvekstarenaer og ulike fag. Ungdomskunnskap er et tverrfaglig studium. I tillegg til pedagogikk består studiet av sosiologi, psykologi, antropologi, sosialt arbeid og kulturanalyse.

Hvorfor velge årsstudium i ungdomskunnskap?

Er du genuint opptatt av, og interessert i, ungdom og kan tenke deg å få teoretiske og praktiske verktøy i du kan bruke i i din omgang med ungdom, kan dette være faget for deg. Det er det eneste faget ved USN som kombinerer ulike fagdisipliner for å forstå ungdom i dag. Ungdomskunnskap tilbyr skolering i teori og refleksjonsevner på bachelornivå.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer deg til pedagogisk, kulturelt og sosialt arbeid rettet mot ungdom, også i ledende stillinger. Ungdomskunnskap kan også brukes som selvstendig fordypningsområde for lærere, barnevernspedagoger, sosionomer og kulturkandidater.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet har du minst seks dager praksis på ulike ungdomsarenaer. Det blir også arrangert ekskursjoner til aktuelle steder, for eksempel rådgivningstjenester, ungdomsprosjekter og frivillige organisasjoner. I undervisningen vil du møte fagfolk fra ungdomsfeltet, som for eksempel politi og barnevern, som blir invitert for å fortelle om hvordan de jobber med ungdom

Dette lærer du på årsstudium i ungdomskunnskap

Undervisningen er organisert i ulike temabolker – for eksempel identitet, ungdomskulturer, marginalisering, empowerment, subkultur, barnevern, etnisitet, relasjonskompetanse, sosiale medier, kjønn og seksualitet. I forelesninger blir det lagt vekt på diskusjoner og samarbeid i grupper, i tillegg til individuell oppfølging i form av veiledning. Du vil lære begreper og forståelsesformer på tvers av samfunnsvitenskapelige disipliner og du vil få trening i å bruke disse i konkrete, praktiske situasjoner.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Skaff deg internasjonal erfaring

Vi har tett kontakt med forsknings- og universitetsmiljøer i Island, Irland og Litauen. Våre studenter får vanligvis mulighet til studiereise og kursing i Reykjavik, Dublin eller Vilnius.

Videre utdanningsmuligheter

Ungdomskunnskap kan inngå som del av flere ulike bachelorløp, som pedagogikk, sosiologi, språk og kultur. Dette kan videre være grunnlag for opptak til et tilsvarende mastergradsstudium.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!