Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i barnevern

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Porsgrunn
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i barnevern

Som barnevernspedagog bidrar du til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvillkår, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Hvorfor bachelor i barnevern?

En bachelor i barnevern gir deg kompetansen du trenger for å kunne hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.

Utdanningen legger vekt på forebyggende tiltak, god saksbehandlingskompetanse og kommunikasjon med mennesker i et flerkulturelt samfunn.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med utsatte barn og unge, og deres familier eller omsorgspersoner. De fleste barnevernspedagoger jobber i barneverntjenesten, i barnevernsinstitusjon eller som miljøterapeuter i barnehage eller skole.

– Jeg opplever at stoffet jeg lærte er nyttig i arbeidshverdagen, og fungerer som et godt utgangspunkt for faglighet og refleksjon i et yrke man aldri blir ferdig utlært i.

Barnevernspedagog Cecilie Marie Norberg

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Vi har avtaler om praksisplass med Bufetat for arbeid i barnevernsinstitusjoner, men også med kommunale barnevernstjenester, NAV, skoler, barnehager og noen private aktører.

Dette lærer du på bachelor i barnevern

Du vil gjennom studiet få en generell innsikt i barns utvikling og oppvekst, med spesiell vekt på barn og unge i risiko. For å få denne innsikten vil du under studiet være innom fag som psykologi, pedagogikk og sosiologi.   

Du vil lære å identifisere sårbare barn og unge og samarbeide med både barna og deres familier for å utvikle tilpassede tiltak. Utdanningen gjenspeiler at dette samarbeidet bygger på kunnskap om barn og unge og kunnskap fra barn og unge selv. Likeverd, respekt for enkeltindividets integritet, brukermedvirkning og brukerperspektiv er viktig igjennom hele studiet.

Det legges også vekt på samarbeid på tvers av fag, etater og profesjoner og arbeid med innovasjon, samskaping og entreprenørskap.

Studiet gjennomføres på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

– Det beste med campus Porsgrunn er det sosiale samholdet mellom studentene. Her blir du del av en stor studentgruppe som er flink til å sosialisere seg på tvers av studieretningene

Porsgrunn-student Matilde Eggerud Roberg

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger innen barnevern.

Ved USN planlegger vi en masterutdanning i barnevern fra høsten 2022, men du kan også ta master i samfunn og helse med studieretning i forebyggende arbeid med barn og unge, samt videreutdanninger i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner og psykisk helsearbeid.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om helsefag. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnevernutdannelsen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for barnevern

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!