Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Barnevernsarbeid

VID Oslo
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år (heltid), 4 år (deltid)
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
39 280 NOK
august 2022
Søknadsfrist: 15. april (heltid), 15. februar (deltid)
Nettbasert med samlinger

Barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid er en utdanning som er relevant for ansatte innenfor ulike deler av barnevernfeltet. Dette gjelder både barneverntjenesten, institusjonsomsorgen og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Om utdanningen

Masterstudiet i barnevernsarbeid skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp. Både levekår og nettverk er viktig for å forstå familiens helhetlige situasjon. Utdanningen er basert på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid og bygger videre på sosialfaglige bachelorutdanninger.

Det er mulig å søke innpass for tidligere relevant utdanning på masternivå

Masteroppgaven

Studentene velger tema for masteroppgaven selv og fordypningsemner tilsvarende 20 studiepoeng. Dette gir studentene mulighet til en fordypning på et område de selv er opptatt av.

For kontakt eller mer informasjon om Barnevernsarbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å søke ti opptak må du ha fullført en 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad. Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad, 120 studiepoeng. 

Emner i studiet

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Samarbeid om tjenester til barn og unge
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Relasjonsarbeid i barnevernkontekster
 • Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Ettervern
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barnevernsarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barnevernsarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer