Vis studentum.no som: Mobil

Vernepleie - Bachelor

VID Bergen
Sammendrag
Heltid/deltid
Bergen
3 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Bachelor
Oppstart: Høst - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Vernepleie - Bachelor

vernepleie

Bachelor i vernepleie – VID Bergen

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig. Ved VID kan du studere vernepleie på heltid i Sandnes. Ønsker du å studere deltid kan du gjøre dette i både Sandnes, Bergen eller Sandvika.

Hva er vernepleie?

Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier.

Hva lærer du?

Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

 1. Profesjon, etikk og samarbeid
 2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 3. Helsefremming og helsehjelp
 4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
 5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

Praksisstudier – en viktig del av utdanningen

Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

Emner i vernepleierutdanningen

Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng.

 • Introduksjon til vernepleie
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Deltakelse og hverdagsliv
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
 • Utviklingshemming og hverdagsliv (P1)
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helsefaglig praksis (P2)
 • Psykisk helse
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgaven
 • Bacheloroppgave
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (P3)

Hva blir jeg kvalifisert til?

Vernepleiere er en etterspurt yrkesgruppe med bred og allsidig kompetanse. Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

For kontakt eller mer informasjon om Vernepleie - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på VIDs opptakssider.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad. 180 studiepoeng.

Kostnader

Priser kan variere fra studiested til studiested. Kontakt VID for mer informasjon.

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Vernepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Vernepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer