Vis studentum.no som: Mobil

Bachelorstudium i barnevern

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad
3 år
Heltid

Bachelorstudium i barnevern

Barnevernspedagoger er viktige i velferdstjenestene for barn og unge. Viktige målsettinger i arbeidet er å bidra til gode omsorgsbetingelser, tilhørighet og mestring for barn og unge, samt det å benytte kunnskap fra ulike faglige perspektiv for å fremme barn og unges utvikling og oppvekst. Du vil jobbe med barn og familier i vanskelige livssituasjoner og må like å jobbe med- og være tett på mennesker.

En bachelorgrad i barnevern ved Høgskolen i Østfold gir deg en etterspurt kompetanse som er aktuell særlig i kommunalt og statlig barnevern, samt psykisk helsevern for barn og unge. Spesielt for Høgskolen i Østfold er at vi i første studieår tilbyr deg en mulighet til å være mentor for et barn mellom 8-12 år gjennom mentorprosjektet Nattergalen.

Du kan være mentor for et barn i ditt første studieår gjennom mentorprogrammet Nattergalen.

Innhold i studiet

Gjennom dette studieprogrammet opparbeider du deg kunnskap om barn og unge og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Kunnskap om barnevernloven og hvordan denne forvaltes er sentralt i utdanningen, samt hvordan samfunnsmessige endringer og politiske prioriteringer påvirker arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier. Utdanningen trener deg på å øke din bevissthet rundt egen makt og væremåte som barnevernarbeider, og hvordan du skal forvalte denne på en god måte i møte med barn og familier.

I dette studiet har du tre praksisperioder - én i hvert studieår. Praksis gjennomføres i institusjoner og virksomheter hvor du kommer tett på barn, unge og familier i utfordrende situasjoner. Vi har som målsetting at alle studentene skal ha en av praksisperiodene i kommunal barneverntjeneste. Som student på barnevernsstudiet ved Høgskolen i Østfold får du praktisk kompetanse i å snakke med barn og voksne på en god måte. Studiet legger stor vekt på aktivitetsfag som musikk, friluftsliv og drama – virkemidler som har vist seg å være gode innfallsvinkler til kommunikasjon med barn. Du vil også studere temaer innen sosialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, helsefag, juss og samfunnsvitenskap.

Studiemiljø

Dette studiet er svært populært og du møter engasjerte og motiverte medstudenter. Du vil oppleve en tett kontakt med lærere på studiet, som engasjerer seg i din studiehverdag.

Studiet gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid, seminarer, praksis og ferdighetstrening. Dette omfatter aktivitetsfag, samtaler med barn, tverrfaglig samarbeid, saksbehandling i barnevernet, håndtering av vold og aggresjon, rollespill m.m. for å trene på kommunikasjon og vanskelige situasjoner.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!