Vis studentum.no som: Mobil

Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Stavanger
1 år
Deltid
Ikke støttet av lånekassen
Kontakt VID
Klasserom

Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet

mor og datter i park

Videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det nasjonale barnevernsarbeidet. Denne videreutdanningen setter fokus på hvordan ansatte i barnevernet kan styrke sin kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Målgruppe

Videreutdanningen er primært rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet i hele landet. Utdanningen er et samarbeid mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og programområdet for kultur og religionsvitenskap (KURV) ved VID Stavanger og Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

Utdanningens mål

Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn slik at disse får den hjelp og bistand de har behov for.

Studentene skal gjennom utdanningen kritisk vurdere og videreutvikle egen kunnskap, ferdigheter, og holdninger. Det innebærer at det fokuseres på hvordan prosesser relatert til migrasjon, kultur og mangfold påvirker både minoriteters livssituasjon og selve samhandlingen mellom minoriteter og barnevernet. Målet er at studentene skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiver, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer et likeverdig tjenestetilbud.

Utdanningens innhold

Etterutdanningen har en tverrfaglig tilnærming med mål om at barnevernsarbeideren kan håndtere komplekse flerfaglige forhold som inkluderer både individuelle, sosiale, økonomiske, sosiopolitiske og kulturelle aspekter. Videre tar utdanningen som utgangpunkt at for å kunne sette seg inn i andre menneskers perspektiver og forståelseshorisonter, er det nødvendig med kunnskap om hvordan kultur kan fungere som en referanseramme for livsformer og handlingsvalg. Slik kunnskap er et nødvendig grunnlag for å kunne legge til rette for, og tilby tiltak som barn og familier opplever som nyttige og virksomme. En kritisk og refleksiv grunnlagstenkning knyttet til de antagelser og kunnskaper som barnevernets praksis hviler på, er derfor sentral. Siktemålet er at barnevernsarbeideren kan anvende inkluderende tilnærminger både i samhandlingen med barn og familier med minoritetsetnisk bakgrunn, i barnefaglige og barnevernsfaglige vurderinger og i iverksetting av tiltak overfor denne gruppen. Studiet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt minoritetskompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med minoritetsfamilier, men er relevant overfor samtlige familier i barnevernet.

Videreutdanningen vil ha et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at barnevernsansatte kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte.

Tilskuddsordning

Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Det er også mulig å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.
Utfyllende informasjon om tilskudd og søknadsskjema ligger på sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratests hjemmesider.

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 15. mai 2019.

Organisering av studiet

Hvert emne vil ha to samlinger fordelt på fem dager (en samling à to dager og en samling à tre dager i hvert emne). I tillegg vil ni nettleksjoner tilknyttes det enkelte emne. Det legges også opp til virtuelt faglig forum, veiledning og praktisk ferdighetstrening. Emne 1 vil gå høstsemesteret mens emne 2 vil gå vårsemesteret. Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som en del av Master i interkulturelt arbeid.

For kontakt eller mer informasjon om Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Videreutdanningen retter seg primært mot ansatte i det kommunale barnevernet, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten vil prioriteres ved opptak til studiet.

  • Det kreves 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende
  • Arbeidstilknytning i barnevernet

Emner

  • Tverrfaglige perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold
  • Barnevernet i møte med familier og barn med minoritetsbakgrunn

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Videopresentasjon

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere teologi

Teologistudent Håkon Norby brenner for ungdomsarbeid i kirken. – Jeg har fått bruk for spesifikk kunnskap jeg sitter igjen med fra studiet, enten det er ledelsesfag, bibelkunnskap eller møtet med mennesker, forteller han.

Les mer