Årsstudium

Årsstudium i tradisjonskunst

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Årsstudium i tradisjonskunst

Kvifor årsstudium i tradisjonskunst?

Er du interessert i handverk, formgjeving og tradisjonar, kan du gjennom studiet fordjupe deg i dine interesser. Du vel å fordjupe deg i eitt av materialområda: tre, metall eller tekstil. Du får tett oppfølging gjennom studieåret og individuell rådgjeving til val knytt til eiga utøving.

Dette lærer du

Årsstudiet inneheld ei brei innføring i tradisjonshandverk, formgjeving og tradisjonskunstens eigenart. 

Kjerneområda i studiet er: 

Utøving og skapande arbeid: Praktisk og teoretisk tradisjonskunnskap, tradisjonelle handverksteknikkar og materialkunnskap, utøving og skaping innan valt materialområde, og innføring i tradisjonskunstens eigenart og formspråk.

Tradisjonskunnskap: Studiet gir deg innsikt i den sosial og kulturelle konteksten til tradisjonskunsten, både i eit lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Praktisering av tradisjonskunst omhandlar ei vidareføring av tradisjonshandverk saman med skapande formgjeving.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights