Vis studentum.no som: Mobil

Kunst og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon
Sammendrag
Deltid
5 semestre (75 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Oppstart vårsemesteret 2021 - Drammen
Ja

Kunst og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning

kunst- og uttrykksterapi

Kunst- og uttrykksterapi - Videreutdanning

Kunst- og uttrykksterapi er en videreutdanning på masternivå, som er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst Norge og Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT). Studiet passer for deg som ønsker å bruke kreative uttrykksformer i arbeidet med psykisk helse/terapi. 

Høgskolen i Sørøst Norge har et solid fag- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid. Videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er utviklet i tett samarbeid med dette fagmiljøet, og vil være et positivt tilskudd til fakultetets studieportefølje innen psykisk helse-feltet.

Hva er Kunst- og uttrykksmetoder i terapi?

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess, hvor verbal/ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

 • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
 • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
 • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
 • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
 • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
 • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

Hvem er videreutdanningen for?

Studiets målgruppe er personer som ønsker å bruke kreative uttrykksformer i arbeidet med mennesker som har psykiske problemer, traumatisk stress, stress, psykosomatiske lidelser og/eller flyktningproblematikk.

Hva lærer jeg på Kunst- og uttrykksmetoder i terapi?

Studentene skal etter endt utdanning ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet kunst- og uttrykksterapi med innsikt i forandringsprosesser for helse og sykdom.

 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige og kunstfaglige teori og metode

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • har økt evne til nærvær i kunstnerisk skapende prosesser

 • fremviser høy grad av sensitivitet i utøvelse av kunst- og uttrykksterapeutisk metode, instruksjon og refleksjon over kunst- og uttrykksterapeutiske forandringsprosesser

 • kan arbeide selvstendig med praktiske og metodiske løsninger

 • kan anvende relevante metoder for forskning, faglig og kunstnerisk utvikling

 • kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt under veiledning

 • mestrer praktisering av kunst- og uttrykksterapi, inkludert ressurs- og løsningsorienterte tilnærminger og tilbakemeldinger (feedback)

Generell kompetanse:

 • behersker fagområdets uttrykksformer og kan formidle selvstendig klientarbeid

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analysere og konkludere innenfor fagområdet både med spesialister og til allmennheten

 • kan bidra til faglig nyskaping innen kunst- og uttrykksterapi som fagfelt

Organisering av studiet

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 ½ år og består av fem emner som hver går over ett semester. Det stilles krav om gjennomføring av 15 timers egenterapi i løpet av studiets første år og 15 timer i løpet av 2.studieår, totalt 30 timer. Terapeuten skal godkjennes av høyskolen og NIKUT. Ett av emnene (5. semester) består av veiledet praksis 1 dag pr. uke over 15 uker med fokus på individualterapi.

For mer informasjon om videreutdanningen i Kunst- og uttrykksmetoder i terapi, vennligst fyll inn en interessemelding.

For kontakt eller mer informasjon om Kunst og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Dersom du ønsker å bli sertifisert kunst- og uttrykkspsykoterapeut kreves det 3 semester med hovedpraksis i Kunst- og uttrykkspsykoterapi ved NIKUT, i tillegg til de to og et halvt årene på Høyskolen i Sørøst Norge. 

Etter endt utdanning har du mange jobbmuligheter. I løpet av utdanningen vil du ha relevant praksis. Dette gir deg et fortrinn når du skal søke jobb, da mange av studentene får fast stilling der de har hatt praksis i studietiden. Du kan blant annet jobbe i DPSer, førstelinjetjenesten i bydelspsykiatrien, alderspsykiatri og med flyktningers psykiske helse. Det er også store muligheter for å jobbe internasjonalt, eller jobbe som forsker eller akademiker innen fagfeltet. 

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet krever:

 1. Minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag.
 2. Godkjent deltakelse i et 30-timers introduksjonskurs i kunst og uttrykksmetoder arrangert av NIKUT
 3. Minst ett års relevant arbeidserfaring

Søknad sendes til Høyskolen i Sørøst Norge med kopi til nikut@online.no

Personer med annen relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Profesjonelt arbeid med mennesker kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, undervisning, flyktningen, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende. 

Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis. Dette vil si at de bør ha mulighet til å utprøve teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Kontakt NIKUT for mer informasjon om forkurs.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning på masternivå (75 studiepoeng).

Studiet er samlingsbasert og går over to og et halvt år. Samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge i Drammen, fakultet for Helsevitenskap.     

Kostnader

Pris: kr. 24.000 per semester, totalt 5 semester (videreutdanning). Prisen inkluderer veiledning til praksis og materialer. 

Kostnader til pensumbøker, egenterapi, kreativt verksted, søknadsgebyr, eksamensavgift, evt. reiser inkl. reise og opphold for undervisning i Drammen kommer i tillegg. Evt. hotell må bookes og ordnes selv. NIKUT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i pris, pensum, datoer og lærerkrefter.

Studiet gir rett til støtte fra Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kunst og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon - NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon 

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i terapi i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne kunst- og uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUTs utdanninger

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst-og uttrykksmetoder i terapi. De tilbyr også sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter. NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. 

Fagfeltets bakgrunn

Kunst- og uttrykksmetodikkens historiske røtter ligger i de urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Den tradisjonelle helbreder uttrykte lidelse og konflikter gjennom ritualer og kunstnerisk uttrykk. I det moderne samfunn oppsto en dyp kløft mellom kunst og helbredelse. Uttrykksmetoder ønsker å bygge en bro over denne kløften ved å utdanne kunstterapeuter; individer som kan bruke sine skapende evner i en terapeutisk eller veiledende sammenheng.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).

NIKUT er også en del av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.

Vis alle utdanninger fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Papirbredden
Drammen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kunst og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!