Vis studentum.no som: Mobil

Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi - Videreutdanning

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon
Sammendrag
Deltid
Søknadsfrist: 15. april
Videre- og etterutdanning
5 semestre (75 stp)
Ja
Oppstart: Juni 2016 - Drammen

Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi - Videreutdanning

Kunst- og uttrykksterapi - Videreutdanning - Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon - NIKUT

Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi – Videreutdanning  

Kunst- og Uttrykksterapi er en videreutdanning på masternivå, som er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst Norge og Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon. Studiet passer for deg som ønsker å bruke kreative uttrykksformer i arbeidet med psykisk helse/terapi. 

Høgskolen i Sørøst Norge har et solid fag- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid. Videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er utviklet i tett samarbeid med dette fagmiljøet, og vil være et positivt tilskudd til fakultetets studieportefølje inne psykisk helse-feltet.

Hva er Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi?

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess, hvor verbal/ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

 • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
 • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
 • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
 • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
 • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
 • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

Hvem er videreutdanningen for?

Studiets målgruppe er personer som ønsker å bruke kreative uttrykksformer i arbeidet med mennesker som har psykiske problemer,  traumatisk stress, stress, psykosomatiske lidelser og/eller flyktningeproblematikk.

Det kreves minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag og søkeren må ha minst ett års relevant arbeidserfaring. Personer med annen relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Profesjonelt arbeid med mennesker kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, undervisning, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende.

Hva lærer jeg på Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi?

Studentene skal etter endt utdanning ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • studenten har avansert kunnskap innenfor kunst- og uttrykksmetoder i terapi med innsikt i forandringsprosesser for helse og sykdom
 • studenten har inngående kunnskap om teori og vitenskapelig tilnærming for anvendelse av kunst og uttrykksmetoder 
 • studenten kan anvende kunst og uttrykksmetoder i en terapeutisk sammenheng 

Ferdigheter:

 • studenten har økt evne til nærvær i kunstnerisk skapende prosesser
 • studenten fremviser høy grad av sensitivitet i utøvelse av kunst- og uttrykksmetode i terapi, instruksjon og refleksjon over kunst- og uttrykksterapeutiske forandringsprosesser
 • studenten kan arbeide selvstendig med praktiske og metodiske løsninger
 • studenten kan anvende relevante metoder for forskning, faglig og kunstnerisk utvikling
 • studenten kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse:

 • studenten mestrer praktisering av kunst- og uttryksmetoder i terapeutisk arbeide, inkludert ressurs- og løsningsorienterte tilnærminger og tilbakemeldinger (feedback)
 • studenten behersker fagområdets uttrykksformer og kan formidle selvstendig klientarbeid
 • studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analysere og konkludere innenfor fagområdet både med spesialister og til allmennheten
 • studenten kan bidra til faglig nyskaping

Organisering av studiet

Videreutdanningen i Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi er organisert som et deltidsstudium bestående av 5 semestre med totalt 75 studiepoeng. Emnene er samlingsbasert med samlinger fra 3 – 7 dager. Praksisemnet stiller krav om gjennomføring av et visst antall timer med veiledning på praksis, gruppeveiledning og metodespesifikk trening med coach. Studiepoengene får du fra Høgskolen i Sørøst Norge.

For kontakt eller mer informasjon om Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi- Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

For kontakt eller mer informasjon om Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet krever

 1. Minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag.
 2. Godkjent forkurs arrangert av NIKUT 
 3. Minst ett års relevant arbeidserfaring

Søknad sendes til Høyskolen i Sørøst Norge med kopi til nikut@online.no

Personer med annen relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Profesjonelt arbeid med mennesker kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, undervisning, flyktningen, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende. 

Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis. Dette vil si at de bør ha mulighet til å utprøve teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Kontakt NIKUT for mer informasjon om forkurs.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning på masternivå (75 studiepoeng).

Studiet er samlingsbasert og går over to og et halvt år. Samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge i Drammen, fakultet for Helsevitenskap.     

Dersom du ønsket å bli Kunst og Uttrykksterapeut må du ha praksis med veiledning over et og et halvt år i tillegg til de to og et halvt årene på Høyskolen i Sørøst Norge.

Kostnader

Pris: kr. 20.000 per semester, totalt 5 semester (videreutdanning)

Prisen for hele videreutdanningen hå høyskolen er NOK 100.000, over 2.5 år. Prisen inkluderer veiledning til praksis og materialer.

Ønsker du å bli kunst og uttrykksterapeut må du i tillegg ha hovedpraksis og veiledning over 1.5 år i regi av NIKUT. Totalkostnaden for fire år er NOK160.000 (2.5 på videreutdanning og 1.5 år i hoverdpraksis med veiledning)

Kostnader til pensumbøker, egenterapi, kreativt verksted, søknadsgebyr,  eksamensavgift, evt. reiser inkl. reise og opphold for undervisning i Drammen kommer i tillegg. Evt. hotell må bookes og ordnes selv. NIKUT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i pris, pensum, datoer og lærerkrefter.

Studiet gir rett til støtte fra Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon - NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i terapi, coaching og prosjektledelse i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUT tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge to videreutdanninger på masternivå, forkurs til disse utdanningene, og utdanning til sertifisert psykoterapeut i kunst- og uttrykksterapi. NIKUT leder også prosjekter og holder også foredrag om kunstens betydning i psykoterapi, coaching, pedagogikk, arbeid med flykninger, samt kommunikasjons- og organisasjonsutvikling. Undervisningen foregår på Papirbredden i Drammen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.  

Videreutdanningen i kunst- og uttrykksmetoder i terapi gir 75 studiepoeng på masternivå. Utdanningen er et deltidstudium som går over to og et halvt år. Det er mulig å avslutte med en mastergrad i psykisk helse.

Videreutdanningen i kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid gir 60 studiepoeng på masternivå. Utdanningen er et deltidstudium som går over to år. Det er mulig å avslutte med en mastergrad.

Utdanningen til sertifisert psykoterapeut i Kunst- og Uttrykksterapi krever godkjent videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder. Utdanningen er et deltidsstudium som går over ett og et halvt år, og må skje uavbrutt etter videreutdanningen.

Kunst- og uttrykksmetodenes historiske røtter ligger i de urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Den tradisjonelle helbreder uttrykte lidelse og konflikter gjennom ritualer og kunstnerisk uttrykk. I det moderne samfunn oppsto en dyp kløft mellom kunst og helbredelse. Kunst og uttrykksmetoder ønsker å bygge en bro over denne kløften ved å utdanne terapeuter, prosessledere og coacher som kan bruke sine skapende evner i en terapeutisk, ledelse eller pedagogisk sammenheng.

Hva er kunst- og uttrykksmetoder?

Kunst- og uttrykksmetoder er en kreativ tilnærming til den terapeutiske, coaching eller gruppe prosess hvor den verbale/ikke-verbale kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Bruk av kunstuttrykk i terapi, coaching og teamarbeid hviler på følgende grunnteser:

 • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
 • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
 • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
 • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
 • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
 • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

NIKUT tilbyr følgende utdanninger:

 • Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - videreutdanning (75 stp)  
 • Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid - videreutdanning (60 stp)
 • Kunst- og uttrykksterapeut – sertifisering som psykoterapeut

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).  NIKUT er også en del av ‘The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers’. Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.

Vis alle utdanninger fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kunst og Uttrykksmetoder i Terapi - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!