Vis studentum.no som: Mobil

Sertifiseringsprogram EXIT Gruppeleder

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon
Sammendrag
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Oslo
Samlingsbasert
Deltid
18 000 NOK Momsfritt
07.09.2022 10:00
Klasserom

Sertifiseringsprogram EXIT Gruppeleder

SERTIFISERINGSPROGRAM TIL EXIT GRUPPELEDER

En gruppeintervensjon for stressmestring  

Hva er EXIT-modellen?
EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltagerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører hele kurset med praksis får sertifisering som EXIT-gruppeleder. Kroppen reagerer på traumatiske hendelser med bl.a. søvnløshet, uro, muskelsmerter, hodepine og sinne; sansene lukker seg.

Gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder skapes en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle transformere det man bærer på – til en en styrke; traumatisk vekst. EXIT ble gjennomført som et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2008-2014, og viser reduksjon av post-traumatiske stressymptomer og et mer optimistisk syn på fremtiden for deltagerne.

I dokumentarfilmen EXIT, basert på forskningsprosjektet, illustreres kunst – og uttrykksmetoden. KUT-metoden mobilisere egne ressurser for å skape håp og ta tak i drømmer og evner i en ny livskontekst (EXIT 2014, Film & Arts Skagen/Melinda A. Meyer DeMott)  

Hvilke målgrupper har nytte av EXIT?
Metoden kan brukes med alle grupper som ereller har vært utsatt for stress, eller skal gjennom store omstillinger. EXIT har også vist seg svært relevant i integrering og inkluderingsarbeid både i skole og arbeidsliv. Metoden kan derfor være nyttig for alle innen områdene skole, helse og administrasjon.

Gunnar Reinsborg

Praktisk informasjon:

Lærere:

Melinda A. Meyer DeMott
Pedagogisk ansvarlig. PhD og MA i Expressice Arts, psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Professor ved European Graduate School (EGS), Sveits. Leder av EXIT-prosjektet. Medlem av Faglig forfatterforening og produsent av 3 filmer om EXIT-prosjektet; “I eksil fra kroppen”, “Tilbake til livet” og “EXIT”.

Gunnar Reinsborg

Barnevernspedagog, kunst og uttrykksterapeut og psykodramaregissør. Timelærer ved videreutdannelsen: Kunst og uttrykksmetoder i terapi ved Universitetet i Sør-øst Norge (USN). En av hoved instruktørene i implementeringsprosjektet av EXIT malen siden 2011 Har arbeidet med fagutvikling ved NIKUT siden 1993.

Datoer:

Søknadsfrist 20. juni 2022

Samling 1: 7. -9. september –Gruppedannelse, med fokus på trygghet og metodikk: 3 dager
Øvingsgruppe med medstudenter to ganger a 4 timer mellom samling 1 og 2.

Samling 2: 29. – 30. september –Ferdighetstrening og Estetisk respons: 2 dager

Samling 3: På Zoom 19. – 20. november –Veiledning og fordypning: 2 dager

Samling 4. På Zoom 5.- 6. januar – Muntlig framlegg, refleksjon: 2 dager

Skriftlig rapport innen 27. januar.

Praksis og veiledning:

Praksis
Uke 40 – uke 49

Du må skaffe praksisgruppe selv.

Første uke 2 ganger deretter 1 gang i uken i 8 uker.  1 1/2 time per gang. Praksis gruppen skal bestå av 6 – 8 deltakere og skal ledes av to studenter, eller en annen erfaren co-leder som er kjent med aktiv deltagere metoder.

Veiledning på Zoom:
Veiledning foregår de samme ukene. Mandager kl. 17:30  – 19:30. Til sammen 20 timer.

Pris:

Utdannelsen koster kr. 18.000,-  

Sted:

Kurset holdes enten i Oslo området eller på zoom grunnet usikkerhet rundt covid-19. NIKUT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i pris, pensum, datoer og lærerkrefter.  

Info:

NB! Obligatorisk introduksjonskurs! 

Før du kan begynne utdannelsen må du ha fullført et introduksjonskurs.

INTRODUKSJONSKURS 2022

EXIT Introduksjonskurs 6.- 8. mai 2022

EXIT Introduksjonskurs 19.- 21. august 2022

Flere spørsmål?
Send oss mail. Eller ring direkte: Melinda A. Meyer DeMott, 90070078 //  Gunnar Reinsborg 92657502    

For kontakt eller mer informasjon om Sertifiseringsprogram EXIT Gruppeleder, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

NB! Obligatorisk introduksjonskurs! 

Før du kan begynne utdannelsen må du ha fullført et introduksjonskurs.

Kostnader

Pris kr 18.000,-

Hvorfor velge Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon?

Ettertraktet utdanning

Lang erfaring

Kombinere arbeid

med studier

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sertifiseringsprogram EXIT Gruppeleder.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon 

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i terapi i Norge og stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA. Instituttet vil også bidra til å høyne kunst- og uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUTs utdanninger:

  • 2,5-årig videreutdanning i kunst-og uttrykksmetoder i terapi

På NIKUT:

  • Introduksjonskurs i EXIT, Kunst og Uttrykksmetoder 
  • Sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis
  • EXIT Gruppeleder utdannelse
  • Etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter og coacher.

NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. I tillegg er NIKUT involvert i dokumentasjon og forskning i samarbeid med Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitet i Oslo.

Fagfeltets bakgrunn

Kunst- og uttrykksmetodikkens historiske røtter ligger i de urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Den tradisjonelle helbreder uttrykte lidelse og konflikter gjennom ritualer og kunstnerisk uttrykk. I det moderne samfunn oppsto en dyp kløft mellom kunst og helbredelse. Uttrykksmetoder ønsker å bygge en bro over denne kløften ved å utdanne kunstterapeuter; individer som kan bruke sine skapende evner i en terapeutisk eller veiledende sammenheng.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er medlem av International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, et nettverk av institusjoner og skoler som tilbyr utdanninger i kunst- og uttrykksterapi i Nord-Amerika, Europa og Israel.

Vis alle utdanninger fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sertifiseringsprogram EXIT Gruppeleder:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!