Vis studentum.no som: Mobil

Familieterapi og systemisk praksis - Master

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
4 år
Master, 2 år
Oppstart: September - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Familieterapi og systemisk praksis - Master

Master i familieterapi og systemisk praksis - VID Oslo

Master i familieterapi og systemisk praksis – VID Oslo

Mastergrad i familieterapi i systemisk praksis retter seg mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.

Nytt fra høsten 2018: Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og systemisk par- og familieterapi

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 i lokalt opptak).

Profesjonsmaster

Dette er et profesjonsstudium som bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier på bachelornivå. Studiet foregår på deltid og studiet er nært knyttet til studentens egen praktisering.

Tverrfaglig profil

Mastergradsstudiet har en tverrfaglig profil i den forstand at det henvender seg til et bredt fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med familieterapi. Studiet representerer en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø hvor representanter med spesifikk fagkompetanse fra ulike felter. Eksempelvis psykiatri, familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet. Studiet muliggjør bygging av et bredt, mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle hverandre.

Dette er en teoretisk/klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning (320 timer) og dokumentasjon av klinisk praksis (300 timer) sikrer vi at utdanningsforløpet også er med på å bygge opp studentenes kliniske kompetanse.

Hvorfor velge en master i familieterapi?

  • Tett oppfølging fra lærere.
  • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
  • Godt og tverrfaglig studiemiljø.
  • Sentral beliggenhet.
  • Robust, vitenskapelig høgskole.

Praksis

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på i løpet av de to siste årene av studiet.

Videre studier/jobbmuligheter

Muligheter etter endt utdanning

Master i familieterapi og systemisk praksis kvalifiserer for familieterapeutisk arbeid innenfor familievernfeltet og andre familieterapeutiske institusjoner og for profesjonelt familiearbeid i barnevernsektoren, sosialtjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, med mer.

Grad etter avsluttet eksamen er master i familieterapi og systemisk praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves også praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor (deltidsstillinger regnes om til heltid). Det stilles også krav om at studenten er i relevant praksis i studietiden.

Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 ilokalt opptak).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Deltid 2018–2019
Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 270 kr
Studieavgift: 14270 kr
Totalt per semester: 15000 kr

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Familieterapi og systemisk praksis - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Familieterapi og systemisk praksis - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer