Vis studentum.no som: Mobil

Familieterapi og systemisk praksis - Master

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
4 år
Master, 2 år
Oppstart: September - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Familieterapi og systemisk praksis - Master

Master i familieterapi og systemisk praksis - VID Oslo

Master i familieterapi og systemisk praksis – VID Oslo

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Da kan vår profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg.

Målgruppe

Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 i lokalt opptak).

Hvorfor velge en master i familieterapi og systemisk praksis?

  • Tett oppfølging fra lærere
  • Stimulerende og tverrfaglig studiemiljø
  • Tett samarbeid med praksisfeltet
  • Lang og bred erfaring i fagfeltet
  • Sentral beliggenhet

Studiet er delt inn i to studieretninger

Studentene velger studieretning ved søknad om opptak:systemisk praksisellerpar- og familieterapi. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at studentenes praksis må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

Studieretning 1: Systemisk praksis

Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

Studieretning 2: Par- og familieterapi

Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

Klinisk profesjonsbasert master

Mastergraden er et profesjonsbasert studium som bygger videre på bachelorgrader innenfor helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier eller tilsvarende. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

Læringsutbytte

Gjennom arbeid i masterstudiet skal studenten blant annet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studentene etter endt utdanning har følgende.

Praksis

Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på fra og med andre studieår.

For kontakt eller mer informasjon om Familieterapi og systemisk praksis - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Muligheter etter endt utdanning

Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor barnevern, familievern, psykisk helsevern, nav, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

Studiet kvalifiserer også til stillinger innenfor undervisningsområdet for systemisk familieterapi, systemisk praksis og veiledning.

Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-studier.

Opptakskrav/Søknad

  • Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende.
  • To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor (deltidsstillinger regnes om til heltid).
  • Studenten skal være i relevant praksis i studietiden.

Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 ilokalt opptak).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 320 kr
Studieavgift: 14600 kr
Totalt per semester: 15380 kr

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Familieterapi og systemisk praksis - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Familieterapi og systemisk praksis - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer