Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i idrett

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i idrett

Idrettsstudiet gir deg mulighet til å være fysisk aktiv, samtidig som du får kunnskap og ferdigheter du kan bruke i andre utdanninger.

Hvorfor studere idrett?

Fysisk aktivitet fremmer helse og gir energi og overskudd. Studiet i idrett gir deg en mulighet til å være fysisk aktiv, samtidig som du får kunnskap og ferdigheter du kan bruke i andre utdanninger. Studiet kan være relevant i forkant av utdanninger som fysioterapi, medisin eller politiskolen. Årsstudium i idrett gir deg undervisningskompetanse i idrettsfag dersom du kobinerer dette med en lærerutdanning.

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form.

Dette lærer du på årsstudium i idrett

Arsstuidet i idrett inneholder omtrent like mye praktisk og teoretisk undervisning. Vi legger vekt på at du skal få gode ferdigheter i mange forskjellige idrettsaktiviteter gjennom studieperioden.

Det er nær kontakt mellom studenter og forelesere. Studentene følges opp gjennom hele studiet med praktisk undervisning, veiledning, prosjekt-, gruppe- og seminarundervisning i tillegg til forelesninger.

Faglig innhold:

  • Idrettspedagogikk, coaching og ledelse
  • Idrettssosiologi
  • Idrettsfysiologi
  • Idrettsaktiviteter i praksis: Ulike ballidretter, friidrett, svømming, ski og dans
  • Treningslære og treningsledelse

Studiet tilsvarer første året i bachelorstudium i idrettsvitenskap.

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv. Les mer om hverdagen som student i Bø:

– Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

Videre utdanningsmuligheter

De fleste som tar et årsstudium i idrett fortsetter med enten en trenerutdanning, en idrettsadministrativ utdanning på bachelorstudiene i idrettsvitenskap eller faglærer i kroppsøving og idrettsfag.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!