Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i ledelse

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Drammen, Horten, Nettstudier, Porsgrunn, Ringerike
Deltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i ledelse

Sett sammen ditt eget studieprogram på bachelornivå. Du velger blant flere emner med en klar kobling til arbeidslivet og praktisk utøvelse av lederrollen.

Hvorfor årsstudium i ledelse?

Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse. Det kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser og det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Samtidig må ledere ha stor innsikt i menneskelige prosesser og relasjoner når det gjelder arbeidsmiljø, organisering og endring. Det forventes at medarbeidernes prestasjoner og kompetanse blir fulgt tett opp via motivasjon og coaching.

I sin innholdsmessige sammensetning går studiet inn i ledelsesfeltet fra ulike tematiske perspektiver, hvor deltakerne selv kan velge hvilke kurs og perspektiver som samlet sett bidrar til at de kan utøve sin yrkesfunksjon på en bedre måte.

Slik er studiet bygget opp

Årsstudium i ledelse består av 60 studiepoeng:

 • 30 studiepoeng er obligatoriske emner, og
 • 30 studiepoeng er valgfrie emner innen ledelse.

De ulike emnene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere emner samtidig, eller om du vil ha pause i mellom, velger du selv avhengig av din egen kapasitet.

Oversikt over emnene

Obligatoriske emner

 • Coaching og ledelse - 15 stp. 
 • Human Resource Management - 15 stp. 

Valgfrie emner (du må velge minimum 30 stp.)

 • Det uforutsette og beredskap - 7,5 stp. 
 • Endringsledelse - 7,5 stp. 
 • Forvaltningsrett nettstudium - 7,5 stp.
 • Grunnleggende arbeidsrett - 15 stp. 
 • Jus i offentlig sektor - 15 stp
 • Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring - 15 stp.
 • Motivasjon og mestring - 7,5 stp. 
 • Praktisk lederutvikling - 15 stp.
 • Prestasjonsledelse - 7,5 stp.
 • Prosjektledelse - 15 stp. 
 • Prosjektledelse nettstudium - 7,5 stp. 
 • Samvirke og beredskap - 15 stp. 
 • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur - 7,5 stp. 
 • Økonomistyring og regnskap - nettstudium - 15 stp. 
 • Øvelser i kriseberedskap -  nettstudium - 7,5 stp.

Se hvilke emner du kan ta hvor{{ icon }}

Våren  2022 

Campus Drammen

 • Prosjektledelse 15 stp
 • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 7,5 stp
 • Human Resource Management 15 stp
 • Jus i offentlig sektor 15 stp
 • Det uforutsette og beredskap 7,5 stp

Campus Vestfold

 • Coaching og ledelse 15 stp

Campus Porsgrunn

 • Praktisk lederutvikling 15 stp

Nettundervisning

 • Økonomistyring og regnskap 15 stp
 • Prosjektledelse 7,5 stp
 • Øvelser i kriseberedskap 7,5 stp

 

Høsten 2022

(Foreløpig plan, forbehold om endringer)

Campus Drammen

 • Coaching og ledelse
 • Praktisk lederutvikling
 • Motivasjon og mestring
 • Prestasjonsledelse 
 • Grunnleggende arbeidsrett

Campus vestfold

 • Kvalitetsledelse og forbedring
 • Samvirke og beredskap

Campus Porsgrunn

 • Human Resource Management

Nettundervisning

 • Forvaltningsrett
 • Prosjektledelse

 

Våren 2023

(Foreløpig plan, forbehold om endringer)

Campus Drammen

 • Lederutvikling i teori og praksis (nettsider kommer)

 

Campus Kongsberg

 • Bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner

 

Har du tatt noen av emnene eller tilsvarende emner fra før kan du søke om å få dem med i  årsstudiet.

Du kan også søke opptak til enkeltemner uten å sette det sammen til et årsstudium i ledelse. Emner fra fra årsstudiet i ledelse kan søkes innpasset i ordinære studieprogrammer ved USN.

Det gis 50 % rabatt på det siste emnet du velger for å fullføre årsstudium i ledelse. Forutsetning for rabatt er at alle emnene er tatt fra ovennevnte portefølje ved USN.

Slik søker du

Du må selv «samle» emner som hører innunder årsstudiet. Når du søker opptak til det avsluttende emnet, som til sammen vil gi deg 60 studiepoeng, gir du beskjed til studieveileder. De ulike emnene du har samlet blir da registrert som et årsstudium.

Søknadsfristen er inntil tre uker før oppstart for hvert enkelt emne. Hvert emne søkes enkeltvis. Kvalifiserte søkere tas opp uten rangering til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!