Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Master
Molde
2 år
Heltid
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Studiet har som mål å gi studentene forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi, sosiologi og historie.

Studiet passer for

Studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende. For studenter med bachelor i økonomi og administrasjon kan masterstudiet gi tittelen siviløkonom.

Ansatte i organisasjoner med ønske om å utvikle kompetanse rettet mot rådgivning og ledelse, gitt faglige eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelornivå innenfor det aktuelle fagfeltet.

Utveksling

Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner. Studieopphold i utlandet anbefales i 2. semester.

Jobbmuligheter

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner. Studiet kvalifiserer for jobber innen:

 • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner

 • Næringsliv og offentlig forvaltning

 • Undervisning og forskning

Videre studier

Doktorgradsstudier

For kontakt eller mer informasjon om Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

 • Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre.

Relevant bachelorgrad i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag eller lignende fagområder. For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder vil det bli gjort en konkret og samlet vurdering av faglig bakgrunn.

 • Minst 80 studiepoeng er fordypning innen økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsvitenskapelige fag

I dette inngår emner som statsvitenskap, sosiologi, historie, juss eller andre samfunnsfag. Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

 • Studenter som ønsker siv.øk.-tittel, må ha en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad, 120 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

 • En tydelig kvalitetskultur
 • Forskningsbaserte utdanninger
 • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
 • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
 • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
 • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
 • Kunnskap med lang holdbarhet
 • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
 • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunnsendring, organisasjon og ledelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!