Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i arkitektonisk lysdesign

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Kongsberg
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i arkitektonisk lysdesign

Arkitektonisk lysdesign er et felt innen arkitektur, design og ingeniørfag og passer for deg som ønsker å jobbe med interiør og arkitektur – med fokus på lys og belysning.

Hvorfor arkitektonisk lysdesign?

Arkitektonisk lysdesign er avgjørende for menneskelig velvære og lys kalles ofte den fjerde dimensjonen i arkitektur. 

Som lysdesigner former du både uterom og innemiljøer. I skoler og barnehager kan riktig lyssetting bedre læringsmiljøet, mens i et forretningslokale kan riktig lyssetting øke salget. Riktig belysning skaper gode og trygge lysmiljøer i parker og på torg, eller en ønsket atmosfære i en restaurant.  

Lysdesign er også sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi i tillegg til rom og romkvaliteter.

Arkitektonisk lysdesign er et fag i sterk vekst, og utdanningen åpner for mange spennende jobbmuligheter.

 

 

– Studiet ga meg en kjempegod plattform med kunnskap jeg trenger som lysdesigner. 

Lysdesigner, Tiril Nervik Gustad

Hva slags jobb får du?

Som lysdesigner utformer du belysningsmiljøer og gir råd om belysning.

Du kan få jobb i lysdesignsselskaper i Norge og utlandet, i rådgivende ingeniørselskap eller hos lampeprodusenter og armaturleverandører. Du vil kunne samarbeide med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre formgivere. Du kan også få jobb innenfor scene og teater, i mediebransjen, eller hos utstillings- og eventvirksomheter. Som lysdesigner vil du få en viktig rolle i de designteamene du jobber i.

Med lysdesignutdanning vil du få et solid grunnlag for videre studier eller yrkesliv og du vil være med på å påvirke et ungt fag i stor vekst.

Kontakt med arbeidslivet

Fagmiljøet samarbeider tett med foreningen Lyskultur, som jobber me å øke kompetanse innenfor lys og belysning i Norge. Vi har også nære bånd til foreningen Norske Lysdesignere, og vi har i mange år hatt god kontakt med flere leverandører.

Studentene gjør hvert semester ett eller flere oppdrag for eksterne kunder. Eksempler på dette er museumsbelysning, design av bar og «stunts» ved ulike arrangementer. Enkelte av oppdragene gjøres på og med universitetet, mens andre oppdrag gjøres av studentene på fritiden.

Dette lærer du på arkitektonisk lysdesign

Du lærer å designe gode lysmiljøer som gir mennesker den sikkerhet, trygghet og komfort de trenger for å fungere best mulig i hverdagen. Du får erfaring og kunnskap om hvordan lys påvirker mennesker i ulike rom.

Gjennom praktiske oppgaver i laboratorier videreutvikler du dine kreative evner. Du blir bevisst steders nattidentitet og hvordan du kan påvirke vår oppfattelse av omgivelsene ved hjelp av lys. Du vil lære å designe helhetlige belysningskonsepter, som forsterker profil og identitet. Du vil være i stand til å skape «dramatikk og magi» der det er ønskelig, og ro og orden der det kreves. Du vil lære å analysere arkitektur, funksjoner og synsoppgaver.

Med brukerne i fokus, og med innsikt i hvordan mennesker oppfatter og opplever sine omgivelser, vil du danne deg et første bilde. Ved hjelp av din inngående kunnskap om faglige retningslinjer, legger du et grunnlag for å skape en tydelig helhet i lysmiljøer. Ditt mål vil være å binde enkeltelementer sammen til en helhet som gir mening for brukerne. En mening som får dem til å stoppe der bør stoppe, oppholde seg i de sosiale rommene, gå der de bør gå eller danse der det er rom for det.

Vi arbeider innen tradisjonen "arkitektonisk lysdesign" – Architectural Lighting Design (ALD). Studiet er bygget opp rundt felles internasjonale retningslinjer. Våre emner er satt sammen slik at våre studenter lett kan gå videre på internasjonale masterstudier i ALD.

Personorientert helse er et sentralt tema på universitetet. I vårt studium knytter vi dette temaet opp med et spesielt fokus på syn, helse, og personorientert belysning.

Det er opptak til  arkitektonisk lysdesign annethvert år.

Les også

Er du opptatt av lys og arkitektur? Bli lysdesigner!

Vil du jobbe med interiør, design og arkitektur? Hvor lys og belysning står i sentrum? Da kan lysdesign være noe for deg. Samfunnet trenger kompetansen som skal til for å designe god belysning.

Videre utdanningsmuligheter

Etter studiet kan du søke videre på masterutdanninger i Architectural Lighting Design i utlandet.

Du kan ta master i synspedagogikk og synsrehabilitering ved Universitetet i Sørøst-Norge. KTH i Stockholm, The Bartlett i London og Hochschule Wismar har akseptert våre uteksaminerte bachelorstudenter i lysdesign. Noen av våre studenter har søkt seg videre til Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), masterstudiet i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og masterstudiet i design på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO).

Inspirasjon

  • Lyskultur
  • Norske lysdesignere
  • Norske lysdesignere på Facebook
  • Professional Lighting Design Convention (PLDC)
  • IALD

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av arkitektonisk lysdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for arkitektonisk lysdesign

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!