Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor

Bachelor

En bachelorgrad oppnås gjennom en treårig universitets- eller høgskoleutdannelse som tilsvarer 180 studiepoeng (ECTS). Utdanningsløpet avsluttes som regel med en bacheloroppgave og graden tildeles når samtlige studiepoeng er bestått. Nedenfor finner du en oversikt over landets ulike bachelorutdanninger, samt en rekke årsstudium og fireårige utdanningsløp.

Du kan avgrense søket ditt ved å velge fagområde eller studiested. 

Bli flytende i språk, opplev verden, utvid ditt internasjonale nettverk og kickstart din globale fremtid! Studer utenlands i 6, 9 eller 11 måneder med oppstart i januar, april, juni eller september. Som verdens ledende organisasjon innen språkutdanning tilbyr EF Education First programmer som passer alle typer studenter. Du bestemmer destinasjon, språk, oppstart og lengde på ditt program.

 
Viser 1-50 av 1382 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Økonomi og administrasjon - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
...
Bioingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Som bioingeniør har du ansvar for det daglige analysearbeidet i medisinske laboratorier. Mange bioingeniører vil både ha direkte pasientkontakt ved prøvetaking,...
Ergoterapeut - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Er du interessert i å bidra til at menneskers hverdagsliv skal bli bedre? Ergoterapeuten er opptatt av at hverdagslivet skal...
Kommunikasjonsingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Kommunikasjonsingeniøren mestrer de teknologiske utfordringene i grenselandet mellom tradisjonell telekommunikasjon, nye mobile tjenester og datateknologi....
Energiingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Utfordringene som ligger foran oss innen energi og klima har skapt et behov for ingeniører som har et bredt og...
Geografi - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Geografi– Bachelor lærer studentene hvordan vi former, opplever og endrer vår omgivelser. Geografi handler om mennesker, samfunn og natur,...
Mariningeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Den lange kysten spiller en avgjørende rolle for verdiskapingen i landet vårt. Hvordan skulle det gå med Norge, om vi...
Religion, kultur og samfunn - Bachelor
Det teologiske Menighetsfakultet
Bachelor
Oslo, Norge
Religion, kultur og samfunn (bachelor) har tre studieretninger som du kan velge mellom: studieretning Kristendom/RLE, studieretning Samfunnsfag, studieretning Religion og...
Audiograf - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Er du interessert i medisin, teknikk, lyd og mennesker? Kunne du tenke deg å jobbe med folk i alle aldersgrupper?...
Informasjonsteknologi - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Det er ingen tvil om at data- og informasjonsteknologi (IT) gjennomsyrer dagens samfunn. Dataprogrammer er en viktig del av mobiltelefonen,...
Medievitenskap - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Medievitenskap - Bachelor er et tverrfaglig bachelorprogram som inneholder emner fra mange ulike fagområder. Emnene gir både politiske, kulturelle og...
Revisjon - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Revisorstudiet tar sikte på å gi studentene teoretiske kunnskaper i økonomi og revisjonsfag på et nivå som gjør dem skikket...
Vernepleier - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Bachelor i vernepleie er en tre-årig helsefagutdanning på i alt 180 studiepoeng, som er fordelt på fire hovedemner: - helsefaglige...
Dataingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Det er ingen tvil om at data- og informasjonsteknologi (IT) gjennomsyrer dagens samfunn. Dataprogrammer er en viktig del av mobiltelefonen,...
Ergoterapi - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Det er en nær sammenheng mellom aktivitet og helse. Denne sammenhengen er utgangspunktet for ergoterapi. Fagets hovedmål er å fremme...
Folkehelsearbeid - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Med en Folkehelse – Bachelor kan du jobbe for å forminske helseproblemer i samfunnet gjennom å fokusere på kosthold og...
Musikkteknologi - Bachelor
Ansgar Teologiske Høgskole
Bachelor
Kristiansand, Norge
For deg som vil studere musikk og fordype deg i musikkteknologi og musikkproduksjon. Studiet kvalifiserer for opptak til master, og...
Psykologi - Bachelor
NTNU
         
(1)
Bachelor
Trondheim, Norge
Dette er studiet for deg som er interessert i menneskets atferd og tankegang. På Psykologi – Bachelor vil du blant...
Teologi - Bachelor
Det teologiske Menighetsfakultet
Bachelor
Oslo, Norge
Med en bachelor i teologi er veien videre ganske åpen. Du kan selvsagt ta en master i teologi, eller du...
Bioinformatikk - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Bioinformatikk handler om utvikling og bruk av informatikkmetoder for å løse problemer innenfor molekylærbiologi. Moderne molekylærbiologi genererer store mengder data...
Byggingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Byggingeniør utdanningen består av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og utvalgte samfunnsfag. Fra 4. semester kan du...
Duodji - Bachelor
Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole
Bachelor
Kautokeino, Norge
Dette er et studium som gir teoretisk, estetisk og praktisk kunnskap om duodji og kunst. I studiet inngår emner innefor...
Elektronikkingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Elektronikkstudiet gir deg en solid innføring i grunnleggende ingeniørfag. Særlig vekt legges på analog og digital elektronikk. Elektronisk overvåking av miljø...
Informasjonsbehandling - Bachelor
NTNU
Bachelor
Nettstudier
Når du er ferdig med dette studiet arbeider du med tilrettelegging, distribusjon og vedlikehold av bedriftens elektroniske informasjon. Du lærer...
Informatikk - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Informatikk – Bachelor lærer du å forbedre teknologiske løsninger.  Du vil lære å planlegge, utvikle, forbedre og evaluere datasystemer...
Journalistikk - Bachelor
NLA Høgskolen
Bachelor
Kristiansand, Norge
Studentene søker og blir tatt opp med fordypning enten i avis og nett eller radio og fjernsyn. Journalistikk - Bachelor...
Keramikk - Bachelor
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Keramikkstudiet ved Kunsthøgskolen i Bergen presenterer deg for keramiske tradisjoner og tendenser innenfor samtidskunsten. Du vil få god opplæring innenfor...
Sosionom - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Det kan iblant være vanskelig å være menneske. Årsakene og forklaringene kan være mange. Det å erfare at en hører...
Afrikastudier - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Er du interessert i å lære mer om Afrika? Da kan Afrikastudiet være noe for deg. Dette studiet gir deg...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
En barnehagelærer arbeider med og for barn. Basert på pedagogisk kunnskap og kompetanse skal barnehagelæreren legge til rette for barns utvikling...
Bioingeniør - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Er du nysgjerrig på hvordan vi kan finne ut så mye om deg bare ved å ta en "enkel" blodprøve?...
Elkraftingeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
bachelorutdanningen i elkraftteknikk er et studium innenfor fagområder der Norge har en dominerende posisjon internasjonalt: vannkraft og utvinning av olje...
Fysikk - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Fysikk – Bachelor lærer du om alt fra kosmologi til elementærpartikler. Fysikk er fundamentet i den teknologiske hverdagen. Fysikk...
Fysioterapi - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Fysioterapeuter kan kropp og bevegelse. Kunnskap om menneskekroppen sees i sammenheng med kunnskap om samfunn og miljø. Gjennom en kartlegging...
Geologi - Bachelor
NTNU
         
(1)
Bachelor
Trondheim, Norge
På Geologi – Bachelor lærer du om hvordan jorden er oppbygget samt hvordan den har utviklet seg. Geologi – Bachelor...
Historie - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Historie - Bachelor lærer du om fortiden. Du vil få en bred kunnskap om hvordan samfunnet har endret seg...
Kulturminneforvaltning - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Kulturminneforvaltning - Bachelor vil gi deg en fundamental innføring i generell historisk metodikk og forståelse. På Kulturminneforvaltning - Bachelor er...
Lingvistikk - Bachelor
Universitetet i Oslo
Bachelor
Oslo, Norge
På lingvistikkprogrammet studerer du hvordan språk er bygd opp, tilegnes og brukes, utvikler seg og hvordan de varierer geografisk og...
Produksjonsteknikk - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Produksjonsteknikk gir deg tverrfaglig kompetanse innenfor teknologi, verdiskaping og administrasjon. Som ingeniør med denne utdanningen er du skikket til å bidra...
Statsvitenskap - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Statsvitenskap - Bachelor vektlegger utformingen av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet av styringsorganene i samfunnet.  Statsvitenskap - Bachelor studerer...
Vernepleie - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Vernepleie er en helsefagutdanning som arbeider med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i ulike livssituasjoner. Studentene skal tilegne seg kunnskap og...
Teologi og ledelse - Bachelor
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Bachelor
Bærum, Norge
HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og er organisert i ulike moduler....
Biologi - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
Biologi – Bachelor passer for deg som er nysgjerrig og vil forstå sammenhengene i naturen. Biologi studiet handler om å...
Datavitenskap - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Datavitenskap - Bachelor sitt hovudfokus er grunnleggende prinsipp, men det dekker også programmering og en rekke praktiske fag. Gjennom å...
Fotografi - Bachelor
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Som student ved Kunsthøgskolen i Bergen vil du jobbe mye med fin egen utvikling av kunstnerisk praksis, samt utvikle en...
Fysioterapi - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Fysioterapeuters fagområde er kropp og bevegelse i et helseperspektiv. Bevegelse og kroppslig funksjon ses som en integrert del av menneskelig...
Kjemi - Bachelor
NTNU
Bachelor
Trondheim, Norge
På Kjemi – Bachelor lærer studentene om kjemiens molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Kjemi er svært viktig innen biologi,...
Landskapsingeniør - Bachelor
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
Bachelorprogrammet i landskapsingeniør passer for deg som liker ledelse og arbeidsorganisering, og samtidig er interessert i natur, naturområder og teknikk....
Matematikk - Bachelor
Universitetet i Bergen
Bachelor
Bergen, Norge
Matematikk er et nyttig fag som kan brukes til veldig mye forskjellig. Moderne teknologi er utenkelig uten matematikk, og kunnskap...
Musikkteater - Bachelor
Musikkteaterhøyskolen
Bachelor
Oslo, Norge
Musikkteaterhøyskolen utdanner allsidige og profesjonelle musikkteaterartister med bred kunnskap i musikkteaterfaget, på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Studenten skal ved...
Viser 1-50 av 1382 treff
123...2728

Hva er en bachelorgrad?

En bachelorgrad tilsvarer det første nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning, og er en betegnelse på en høyere grads utdanning. Bachelorgraden går normalt over tre til fire år og tilsvarer 180 studiepoeng (ECTS). Etter fullført bachelorgrad kan man velge å spesialisere seg videre med en mastergrad. En mastergrad bygger på bestått bachelorstudium, og er en fordypning i et relevant tema.

BachelorBachelor - en internasjonal grad

Med et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og ikke minst, økt utveksling og utenlandsstudier, blir det med et felles studiepoeng og karaktersystem, lettere for arbeidsgivere å sammenligne de ulike kandidatenes resultater. Målet er å skape ett felles europeisk område for høyere utdanning innen 2010.

I Norge oppnås en bachelorgrad ved en treårig universitet- eller høgskoleutdannelse tilsvarende 180 studiepoeng (ECTS). Bruk av bachelorgrad systemet ble innført i Norge i 2003 som en følge Bolognia-prossessen. Bologna-prosessen delte opp høyere utdanning i tre sykluser, bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, samt at den innførte studiepoengsystemet ECTS.

En felles karakterskala

En bachelor utdannelse bruker i dag karakterer på en skala fra A til E, med F og FX som strykkarakterer. Normalt tildeles karakteren A til de 10 % beste studentene, mens B går til de 25 % neste, C til de 30 % deretter, de neste 25 % får karakteren D, mens de 10 % dårligste får E. I Norge har man likevel valgt å ikke gi en statistisk fordeling, og baserer seg i stede på kvalitative krav.

For opptak til masterstudier kreves det normalt en fullført bachelorgrad innenfor relevant område. Etter bestått mastergrad kan man velge å bygge videre med en doktorgrad. Dette er øverste grad i utdanningssystemet i Norge.

Fireårige grader

I USA, Canada, og Skottland er bachelorgraden en fireårig universitetsgrad, mens i England, Wales og andre engelsspråklige land er den treårig eller gis som en fireårig grad med tilførselen «honours» (hon.) I disse landene er en «honours degree» en forutsetning for opptak til høyere nivås studier. Treårige bachelorgrader kan derfor være vanskelig å få godkjent som tilstrekkelig grunnlag for opptak ved en mastergrad i disse landene, men dette begynner likevel å bli lettere.

Det kan være forskjeller i utdanningssystemene i forskjellige land, både i forhold til intensivitet og hvilke krav som stilles til bredde og dybdekunnskaper det kreves for å uteksamineres fra de forskjellige skoleslagene. Det bør derfor utvises varsomhet i sammenligning av grader mellom land kun basert på navnet på gradene.