Viktige tidsfrister for deg som søker høyere utdanning i 2024

Planlegger du å studere til høsten? Her finner du en oversikt over viktige tidsfrister for opptaket til høyere utdanning i 2024.

Planlegger du å studere i 2024? Da er det viktig å få oversikt over hvilke tidsfrister som gjelder. Å rangere studiepreferansene dine og sende inn søknaden i tide kan være avgjørende for å sikre deg en plass på ønsket studium.

Vi anbefaler at du ser over tidsfristene nedenfor og oppretter påminnelser i din kalender for å sikre at du ikke overser eller glemmer viktige datoer som kan påvirke din fremtid.

1. februar - Søknaden åpner
Samordna opptak åpner, og du kan søke høyere utdanning. Studieoversikten for 2024/2025 blir lagt ut samme dag.

1. mars - Søknadsfrist for enkelte søkere
Hvis du skal søke inn til Politihøgskolen, luftfartsfag ved UIT, tidlig opptak, særskilt vurdering eller søker med realkompetanse har du søknadsfrist 1. mars kl. 23:59.

20. mars - Frist for å laste opp dokumentasjon
Dersom du har søknadsfrist 1. mars, vil fristen for å laste opp nødvendig dokumentasjon være senest den 20. mars.

15. april - Søknadsfrist
Siste frist for å søke eller legge til flere studier i søknaden din er den 15. april kl. 23.59

15. april - Frist for å laste opp dokumentasjon
Hadde du søknadsfrist 15. april? Da må du laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon senest samme dato.

1. Juli – Omprioriteringsfrist
Skal du bytte rekkefølge på studieønskene dine? Siste frist er 1. juli kl. 23:59.

1. Juli - Siste frist for å laste opp dokumentasjon
Har du utdanning du fullfører i vår? Siste frist for å laste opp dokumentasjon er 1. juli.

19. juli - Oversikt over ledige studieplasser
Skal du søke ledige studieplasser? Den 19. juli kommer oversikten for ledige studieplasser du kan søke på.

20. juli - Du kan søke ledige studieplasser
Du kan søke ledige studieplasser fra og med 20. juli kl. 09:00.

20. juli - Du får svar på søknaden
Svaret på søknaden er klart 20. juli.

24. juli - Siste frist for å svare
Du må svare på hovedopptaket senest 24. juli kl. 23:59. Hvis du ikke svarer på studietilbud eller venteliste mister du din plass.

Ca. 29. Juli – Suppleringsopptak
Har du takket ja til en plass på venteliste? Søkere som har fått tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket får nytt svar i suppleringsopptaket.

Ca. 4. august – Etterfyllingsopptaket starter
Står du fortsatt på venteliste? For noen studier etterfyller læresteder studieplasser fra og med den 4. august.

Er du fortsatt usikker på hvilken utdanning du skal søke opptak til? Ta utdanningstesten vår eller les mer om utdanninger på universitet og høgskole, fagskole eller nettstudier!

Kilde: Samordna opptak


Annonser