Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Diakoni - Master

VID Oslo
Sammendrag
Heltid/deltid
Oslo
2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Master, 2 år
Oppstart: August - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Diakoni - Master

master i diakoni - vid oslo

Master i diakoni – VID Oslo

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap?

Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg settes du i stand til å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Målgruppe

Studiet retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Et fellesgradsprogram

Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet og er tilrettelagt som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.

Emner

 • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
 • Diakonalt arbeid, 1. semester
 • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
 • Sjelesorg og fordypningspraksis, 2 semester
 • Ledelse, etikk og samfunnsansvar, 3. semester
 • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, valgemne, 3. semester
 • Internasjonal diakoni, valgemne, 3. semester
 • Eventuelt andre valgemner, 3 semester
 • Masteroppgave, 4. semester

Tverrfaglig

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosial eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon. Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni.

Mulighet for å ta første år i Tromsø

Det er mulig å ta det første året i mastergraden på Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø.

Hvorfor velge master i diakoni?

 • Du får kompetanse i omsorgsutøvelse og ledelse både i kirke og samfunn.
 • Du får innsikt i ny forskning på diakoni, og invitasjon til å bidra med ny kunnskap gjennom erfaringer fra feltet og eget forskningsarbeid.
 • Spennende praksisplasser i menigheter og diakonale institusjoner/organisasjoner.
 • Muligheter for praksis i utlandet.
 • Kan tas både på heltid og deltid.

Læring i praksis

Gjennom studietiden er det to praksisperioder: En treukers praksis i menighet og en fireukers fordypningspraksis i institusjon, organisasjon eller i internasjonale misjons- og bistandsprosjekt. Praksis har betydning også i teoretiske emner og studiet vektlegger forståelse av praksisfeltet, praktiske øvelser, samarbeidsevne og tverrfaglighet.

Karrieremuligheter

Etter endt studium er du kvalifisert for arbeid som diakon i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn. Diakonikompetansen svarer på behov for kvalitativ omsorg og ledelse innenfor organisasjoner og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på ph.d.-nivå.

For kontakt eller mer informasjon om Diakoni - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen med master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

 • Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved Det teologiske menighetsfakultet. (Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.)
 • Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 stpstudiepoengog et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven).
 • Undervisningen i hvert emne er lagt til tre uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3 ukers praksis i menighet og en 4 ukers fordypningspraksis. Samlingsuker for høst 2020 er: uke 35, 39 og 46.
 • Deltidsstudenter og heltidsstudenter går sammen. Deltidsstudenter tar 15 studiepoeng i semesteret.

Kostnader

Heltid

Semesteravgift: Kr 460

Kopiavgift: Kr 320

Studieavgift: Kr 4020

Totalt per semester: Kr 4800

Deltid

Semesteravgift: Kr 460

Kopiavgift: Kr 320

Studieavgift: Kr 2100

Totalt per semester: Kr 3800

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Diakoni - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Diakoni - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer