Bachelor

Bachelor i sosial bærekraft

VID Stavanger, i Stavanger
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Bachelor i sosial bærekraft

Bachelor i sosial bærekraft

Er du samfunnsinteressert og ønsker å forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Har du lyst til å engasjere deg i å skape et sosialt bærekraftige samfunn? Sosial bærekraft på VID er et tverrfaglig bachelor-studium med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse som forbereder studentene til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

Studiet har to studieretninger

  • Interkulturell kompetanse
  • Verdibasert ledelse

Studieretning interkulturell kompetanse

har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

Studieretning verdibasert ledelse

lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på oppdrag, mål, visjoner og verdier. Bærekraftig prosesser og sosial innovasjon inkluderes i dette for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Det blir én samlingsuke på VIDs campus i Stavanger pr. semester.

Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav som krever at du er til stede i den digitale undervisningen.

Første studieår:

Består av seks fellesemner innenfor fagområdene interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse. Det blir én samlingsuke på campus i Stavanger pr semester, høst/vår. Mellom samlingsukene deltar du på nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på Zoom.

Andre studieår:

Før oppstart av andre studieår velger du studieretning og fordyper deg innenfor det fagområdet du er mest interessert i. Undervisningen blir som i første studieår, en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Studenter som velge studieretning interkulturell kompetanse får tilbud om å delta på et fire ukers studieopphold i et afrikansk land. I andre studieår får begge studieretningene et praksisopphold i en bedrift /organisasjon.

Tredje studieår:

I høstsemesteret kan du velge å dra på utveksling til utlandet. Vi har samarbeid med flere universiteter som kan gi deg et interessant og spennende studieopphold. Studenter som ikke drar på utveksling, får tilbud om valgemner ved høgskolen. I vårsemesteret tar du et fordypningsemne tilknyttet studieretningen din og skriver bacheloroppgave.

Studieopphold i utlandet

Studieretning interkulturell kompetanse har tilbud om fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret andre studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet Medborgerskap- lokalt og globalt. For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere ett semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om delstudier i utlandet.

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i sosial bærekraft, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Stavanger

Videre studier/jobbmuligheter

Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å jobbe med pedagogikk i ulike sammenhenger? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

Videre studier

Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse. Mastergrad i pedagogikk og Spesialpedagogikk er under planlegging.

Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid, Master i medborgerskap og samhandling, og Master i Sosialt arbeid, har i tillegg opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring og/eller individuell vurdering.

Opptakskrav/Søknad

For å søke til studiet må du ha en av disse: 

  • Generell studiekompetanse 
  • Realkompetanse. Gjelder søkere over 25 år. 

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i sosial bærekraft.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
VID Stavanger
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon.  VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal...

Les mer og vis alle utdanninger ved VID Stavanger

Highlights