Bachelor

Bachelor i sosial bærekraft

VID Stavanger, i Stavanger
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Bachelor i sosial bærekraft

Bachelor i sosial bærekraft

Studiet i sosial bærekraft er en tverrfaglig bachelorgrad med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse som forbereder studentene til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

Studiet har tre studieretninger

interkulturell kompetanse

har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

verdibasert ledelse

lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på bærekraftig prosesser og sosial innovasjon for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

pedagogikk

retter seg mot deg som ønsker å lære om pedagogiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til oppdragelse, undervisning og formidling.

Undervisningen

Studiet er en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert studium. Samlingsuker for studieretning interkulturell kompetanse gjennomføres i Stavanger, og samlingsuker for studieretning pedagogikk gjennomføres i Bergen. Det legges opp til tre samlingsuker per semester. I en rekke emner vil det være utstrakt bruk av basisgrupper. I tillegg kan det gis tilbud om lokale samlinger på campus. Fordypning i verdibasert ledelse er hovedsakelig nettbasert, med en kombinasjon av digitale samlinger i sanntid og nettforelesninger som man kan se når det passer.

Noen av emnene er breddefag som tilbys på tvers av studieretningene. Studiet inneholder et praksisemne der studentene skal gjennomføre 60 timer praksis med relevans for studiet i en organisasjon eller bedrift godkjent av høgskolen.

Studieopphold i utlandet

Studieretning interkulturell kompetanse har fire ukers studieopphold i et afrikansk eller asiatisk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret første studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet religions- og kulturstudier. Studieretning pedagogikk planlegger ekskursjoner/studietur som del av et av emnene.

For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen.

I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere ett semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om delstudier i utlandet.

For kontakt eller mer informasjon om Bachelor i sosial bærekraft, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Stavanger
 • Søknadsfrist: 15. april

Videre studier/jobbmuligheter

Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å jobbe med pedagogikk i ulike sammenhenger? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

Videre studier

Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse. Mastergrad i pedagogikk og Spesialpedagogikk er under planlegging.

Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid, Master i medborgerskap og samhandling, og Master i Sosialt arbeid, har i tillegg opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring og/eller individuell vurdering.

Opptakskrav/Søknad

For å søke til studiet må du ha en av disse: 

 • Generell studiekompetanse 
 • Realkompetanse. Gjelder søkere over 25 år. 

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng. 

Emner

 • Samfunnsvitenskapelig og humanistisk teori og metode
 • Interkulturell kompetanse
 • Globalisering og bærekraftig utvikling
 • Innføring i pedagogikk
 • Sosial innovasjon og bærekraft
 • Flerkulturell ledelse
 • Pedagogikk og politikk
 • Sosial bærekraft og praksisrefleksjon
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Bacheloroppgaven
 • Fagspesifikke emner tilknyttet hver studieretning.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bachelor i sosial bærekraft.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
VID Stavanger
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon.  VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal...

Les mer og vis alle utdanninger ved VID Stavanger

Highlights