Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i eiendomsmegling

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i eiendomsmegling

Vil du bli eiendomsmegler? Lær økonomi, markedsføring og jus i praksis slik at du blir klar for arbeid med kjøp, salg og utleie av bolig og eiendom.

Hvorfor velge eiendomsmegling?

Eiendomsmegleren har en viktig rolle i norsk økonomi og for boligeiere. Eiendom representerer store verdier, og som eiendomsmegler sørger du for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg, sikker og effektiv måte.

Studiet er praktisk rettet og gir deg gode kunnskaper om meglerens rolle og arbeidsoppgaver. Du får ferdigheter og kompetanse til å gjøre en god jobb i den praktiske meglerhverdagen. Samtidig er bacheloren en utdanning innen økonomi og administrasjon.  

Hva slags jobb får du

Du blir gjennom studiet kvalifisert for å jobbe med eiendomsmegling. Først som eiendomsmeglerfullmektig og senere som eiendomsmegler eller som fagansvarlig. For å få tittelen eiendomsmegler, må du ha fullført bachelorstudium i eiendomsmegling og ha to års arbeidserfaring fra bransjen.

Du kan også få jobb som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og andre jobber innen økonomi, administrasjon og ledelse.

– Jeg liker at det er varierte dager, og at jeg får møte mange forskjellige mennesker.

Kristoffer Munksgaard leder sitt eget meglerkontor, etter eiendomsmeglerstudiet

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis i en eiendomsmeglerbedrift. Det er starten på opparbeidelse av et godt nettverk, og du får referanser som hjelper deg når du senere skal søke jobb. Du får også kontakt med arbeidslivet gjennom gjesteforelesere og studiebesøk i relevante bedrifter.

  • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets siste studieår.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet opparbeider du faglig innsikt, analytiske evner og problemforståelse knyttet til alle relevante sider ved eiendomsmegling.

Kunnskap om og ferdigheter innen praktisk eiendomsmegling har en stor plass i alle de tre studieårene. I tillegg får du kompetanse innen spesielle teoretiske fagområder en eiendomsmegler har særlig bruk for, som jus for eiendomsmeglere, oppgjør og regnskap for eiendomshandel og finansiering av eiendomsinvestering.

Gjennom eiendomsmeglingsstudiet får du også kunnskap i relevante og viktige støttefag som markedsføring, bedriftsøkonomi og regnskap, matematikk, statistikk, organisasjonsfag, finansiering og investering, og skatt- og avgiftsrett. Utdanningen gir dermed også en god økonomisk/administrativ kompetanse.

Studiet er godkjent av Finanstilsynet og gir studentene rett til å bruke tittelen eiendomsmegler etter to år med arbeidserfaring innen eiendomsmegling.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

Videre utdanning?

Etter bachelor i eiendomsmegling kan du studere videre på en master i eiendomsutvikling eller en master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av eiendomsmegling i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler som er tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for eiendomsmegling

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!