Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i sosiologi

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i sosiologi

Synes du det er spennende å reflektere over ditt eget liv, menneskene rundt deg og samfunnet du lever i? Da er sosiologi det rette faget for deg!

Hvorfor ta årsstudium i sosiologi?

Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget spenner svært vidt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten. Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn, med mulighet for å fordype seg innen fagområder som medienes rolle i samfunnet, arbeidsliv, velferdsstat og sosial ulikhet, studier av marginalisering eller økonomisk sosiologi.

Studiet vil utvikle din sosiologiske fantasi: Evnen til å forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger; hvordan våre livsvilkår er formet av sosiale strukturer og historiske prosesser. Vi er skapt av samfunnet, men samtidig er det også vi mennesker som skaper samfunnet; denne grunnleggende dobbeltheten er det fascinerende utgangspunktet for sosiologiske analyser av det sosiale livet.

Hva slags jobb får du?

Årsstudiet i sosiologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i videregående skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap, dersom du fyller et helt år med anbefalte emner fra faget. Fra høsten 2019 må du ha master for å kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning.

Går du videre med en bachelor i sosiologi kan du få mange forskjellige jobber. Studiet er rettet mot alle som ønsker å forstå og forklare samfunnsforhold; lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet gir deg kompetanse i å analysere sosiale forhold både teoretisk og metodisk, og er relevant for mange yrker hvor slike ferdigheter er nyttige. 

Dette lærer du i årsstudium i sosiologi

Gjennom studiet får du:

 • Grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien.
 • Innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer.
 • En grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg.
 • Kjennskap til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget.

Du vil lære om hva som er egenartet ved moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer. Du vil lære om globalisering og om hva som kjennetegner vår egen samtid. Du vil lære om norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge. Du vil lære at sosiale fenomener kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk.

Studiet består av:

 • Forelesninger.
 • Seminarer (gruppearbeid ledet av lærere).
 • Kollokvier (gruppearbeid ledet av studenter).
 • Skriftlige innleveringer.
 • Muntlige fremføringer.
 • Øvinger på pc-lab.

For øvrig forventes det at du bruker mye tid på selvstudium.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Videre utdanningsmuligheter

 • Bachelor i sosiologi

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!