Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i natur og miljø

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i natur og miljø

Biologisk mangfold, klima og miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. På årsstudium i natur og miljø får du basiskunnskap om selve naturen og om menneskets plass i naturen.

Hvorfor natur og miljø?

Engasjerer du deg i temaer som klimaendringer, miljøutfordringer og bevaring av artsmangfold? Ønsker du å vite mer om mekanismer fra cellenivå opp til de store sammenhengene mellom økosystemer og klima?

Vi gir deg en grunnleggende forståelse av naturen og miljøet vi er omgitt av. Kunnskap om levende organismer og prosesser i økosystemene er viktig for en bærekraftig forvaltning av naturen og miljøet.

Dette lærer du 

Du får grunnleggende kunnskap innen fagfelt som klima, økologi og evolusjon, cellebiologi og genetikk. Du lærer om de vanligste plante- og dyreartene i norsk natur, og blir kjent med mineraler, bergarter og sentrale geologiske prosesser som former landskapet. Hvordan fysiske, kjemiske og biologiske faktorer og prosesser påvirker alt fra individer til populasjoner og arter, og miljøet de lever i, er sentralt i studiet.

FNs Bærekraftsmål setter en ramme for dette studiet. De gir en felles internasjonal plan for å stoppe klimaendringer, ta vare på liv i vann og på land, redusere fattigdom og sult.

For deg som trives med å være ute i naturen, vil årsstudium i natur og miljø bidra til rikere opplevelser og økt kunnskap om omgivelsene.

Arbeidslivet og samfunnet trenger bevisste borgere med basiskunnskap om natur og miljø. Vi legger også vekt på å utvikle din formidlingsevne, som er en etterspurt egenskap i arbeislivet.

keyboard_backspace Bli kjent med studiet og fagmiljøet på Facebook.

Videre utdanning

Studiet tilsvarer første år av bachelor i natur og miljøforvaltning. Du kan søke deg videre på denne bachelorgraden etter årsstudiet.

Etter bachelorstudier kan du ta en master i økologi og miljøforvaltning. Du kan også ta en forskerutdanning ved å velge ph.d. i økologi.

Spesielle hensyn

Du må være forberedt på at feltkurs foregår i ulike terreng og under skiftende værforhold.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!