Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Fagskole

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Fagskolen Diakonova, i Oslo (+1 studiesteder)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Studér Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Er du opptatt av eldreomsorgen og ønsker å jobbe med at de eldre skal få en bedre alderdom? Andelen eldre som lever lenge øker, og det vil være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. Derfor trengs det flere på arbeidsmarkedet som er utdannet innenfor akkurat dette feltet.

Om utdanningen

Utdanningen gir en innføring i aldring, sammenhengen mellom aldring og helse, og i sykdommer og lidelser som er vanlige hos eldre. Studentene lærer om eldre personers fungering, grunnleggende behov og vanlige omsorgsbehov hos gamle og skrøpelige eldre, og hos eldre med ulike grader av funksjonsbegrensninger.

Et aldersvennlig samfunn vektlegger eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer ulike tilnærmingsmåter som kan stimulere personer med helseutfordringer til aktivitet og deltakelse i samfunnet. De lærer om fysiologiske behov og hvor viktig det er med god hygiene og ernæring for å kunne delta i forskjellige aktiviteter. Studentene lærer også om hvordan kognitive, psykiske og mentale problemstillinger kan hemme aktivitetsutfoldelse og hvordan de skal håndtere slike utfordringer.

Viktigheten av kulturell tilhørighet, livssyn og det å bevare håp, tro, mening og mestring i eldre år blir belyst. Relasjonell omsorg, bruk av makt, kommunikasjon og samhandling står sentralt i utdanningen. Studentene får erfaring med å møte eldre personer med helseutfordringer på en etisk god måte, samhandle og stimulere til økt aktivitet og deltakelse slik at den eldre opplever mening og får en bedre helse/livskvalitet.

Studenten lærer om tverretatlig samarbeid, helse- og aktivitetstilbud, å utvikle gode og tilpassede tjenester, tilrettelegging av omgivelsene for ivaretakelse av individuelle ønsker og behov, fellesskapsaktiviteter og bruk av velferdsteknologi.

Undervisnings- og arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Simulering
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Praksisstudier
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Selvstudium

Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker. Denne kan gjennomføres som et prosjekt på egen arbeidsplass.

For kontakt eller mer informasjon om Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for eldre med helseutfordringer.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Opptakskrav/Søknad

Utdanningen retter seg mot fagarbeidere i helsetjenesten som ønsker kompetanseheving og fordypning innenfor Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer.

Opptak til utdanningen skjer på grunnlag av fullført og bestått videregående opplæring innen helsefag med:

 • fagbrev i helsearbeiderfaget
 • fagbrev i omsorgsarbeiderfaget 
 • fagbrev i aktivitørfaget
 • fagbrev i ambulansearbeiderfaget
 • vitnemål som hjelpepleier (1963-2006)
 • vitnemål som aktivitør (1974-1995)

Du kan også søke på grunnlag av realkompetanse.

Fagskolen Diakonova

En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Ønsker du å ta en ettertraktet fagskoleutdanning innenfor helse og omsorg? Fagskolen Diakonova har studietilbud som svarer på samfunnets behov og gir deg sterk kompetanse i arbeidslivet. 

Om Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter for kvalifisering og utvikling til flere. Studietilbudene Aktiv omsorg for personer med demens og Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer skal gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene. 

Skolens studietilbud

Fagskolen Diakonova starter opp høsten 2023 med studietilbudene:

 • Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer
 • Aktiv omsorg for personer med demens

Studiene gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolene tett med arbeidslivet.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Diakonova

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Diakonova
Oslo

En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Ønsker du å ta en ettertraktet fagskoleutdanning innenfor helse og omsorg? Fagskolen Diakonova har studietilbud som svarer på samfunnets behov og gir deg sterk kompetanse i arbeidslivet.  Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova skal tilby...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Diakonova

Highlights