Helsetjenester til sårbare eldre

Fagskolen i Viken
Sammendrag
Fagskole
Fredrikstad
2 år, 60 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Klasserom, Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Fredrikstad
Kontakt Fagskolen i Viken

Fredrikstad
Kontakt Fagskolen i Viken

Helsetjenester til sårbare eldre

Helsetjenester til sårbare eldre

I dette studiet får helsefagarbeidere dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible moduler, som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv.

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

  • Modul 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
  • Modul 2: Den geriatriske pasient
  • Modul 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  • Modul 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Modul 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
  • Modul 6: Palliasjon

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt moduler i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

For kontakt eller mer informasjon om Helsetjenester til sårbare eldre, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Relevante fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansefaget
  • Helsearbeiderfaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning, modulbasert, 60 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsetjenester til sårbare eldre.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsetjenester til sårbare eldre:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!