Vis studentum.no som: Mobil

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid

VID Oslo
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid | VID Oslo

Videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, og grunnlag for å analysere forhold som fremmer og hemmer medvirkning og partnerskap i boligsosialt arbeid

Om Boligsosialt arbeid

En god og trygg bolig er en forutsetning for kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et bomiljø og et lokalsamfunn.

For mennesker som av ulike grunner tilbringer mye tid i nærheten av hjemmet vil boligen og bomiljøet ha særlig stor betydning for livskvaliteten. Boligen og nærområdet har også stor betydning for oppveksten til barn og unge. Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier.

Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

Emner

  • Boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Beboermedvirkning
  • Skriftlighet i boligsosialt arbeid
For kontakt eller mer informasjon om Videreutdanning i Boligsosialt arbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Fullført 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- eller velferdsfag.

Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang og relevant boligsosial arbeidserfaring kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid, 30 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Oslo?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Videreutdanning i Boligsosialt arbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr rundt 50 studieprogram fordelt på studiesteder i Oslo, Stavanger, Bergen, Sandvika, Helgeland og Tromsø. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Videreutdanning i Boligsosialt arbeid:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere sosialt arbeid

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Les mer