Vis studentum.no som: Mobil

Master i interkulturelt arbeid

VID Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
3 år (90 stp)
Deltid
Støttet av lånekassen
Kontakt VID
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Master i interkulturelt arbeid

Master i interkulturelt arbeid

Master i interkulturelt arbeid – VID Stavanger

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av stadig nye krav som følge av økt globalisering og kulturelt mangfold. 

Målgruppe

Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse. Graden passer for yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold. Studiet er tilpasset til den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid – forstått som en tverrfaglig tilnærming til forskjellige yrker og profesjoner. Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer.

Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter.

At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og spesielt helse- og sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor . Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle kontekster.

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med spesiell relevans for ansatte i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn.

Emner i studiet

 • Globaliseringsprosesser
 • Interkulturell kompetanse
 • Vitenskapsteori og metode
 • Fordypningsemner
 • Feltarbeid/tekststudie
 • Masteroppgave
For kontakt eller mer informasjon om Master i interkulturelt arbeid, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

Arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning

 • Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og barnehage.
 • Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene.

Opptakskrav/Søknad

 • Søker må ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod med en av disse.
 • Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, det vil si helse/sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom.
 • Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid.

Studiefakta, Tittel m.m

Erfaringsbasert master (90 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i interkulturelt arbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i interkulturelt arbeid:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere teologi

Teologistudent Håkon Norby brenner for ungdomsarbeid i kirken. – Jeg har fått bruk for spesifikk kunnskap jeg sitter igjen med fra studiet, enten det er ledelsesfag, bibelkunnskap eller møtet med mennesker, forteller han.

Les mer