Vis studentum.no som: Mobil

Profesjonsstudium i teologi

VID Stavanger
Sammendrag
Profesjonsstudium
Stavanger
6 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Profesjonsstudium i teologi

profesjonsstudium i teologi

Profesjonsstudium i teologi – VID Stavanger

Ønsker du å arbeide med forståelse og formidling av det kristne budskapet? Ser du for deg en tjeneste som prest, pastor eller menighetsleder? Da er profesjonsstudiet i teologi et naturlig valg.

Profesjonsstudiet i teologi er et spennende studium for deg som ønsker å lære mer om tro og teologi og hvordan vi kan formidle Bibelens fortellinger og budskap inn i vår tid slik at det oppleves relevant.

Om studiet

Profesjonstudiet i teologi gir graden cand. theol. og gir mulighet for ordinasjon til prestetjeneste i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn samtidig som den åpner for å arbeide i organisasjoner lokalt og globalt.

Som teolog kan du også arbeide med undervisning, som misjonær eller med forskning. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse.

Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i teologi har et studieløp på seks år (360 studiepoeng). Lavere grad går over 7 semestre (3,5 år) og fortsetter med studier på høyere grad (2,5 år). 65 studiepoeng praktisk teologisk utdanning er integrert. Studiet har tre tydelige fokus; misjon, diakoni og ledelse og skal dyktiggjøre studenten til tjeneste og lederskap i en lokal og global kontekst.

Studiets hoveddisipliner er Det gamle testamente, Det nye testamente og grunnspråkene gresk og hebraisk, troslære, etikk, kirkehistorie, religionsvitenskap, misjonsteologi og praktisk teologi.

Bachelorstudier

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk utgjør første året. Andre og tredje studieår inneholder bibelhebraisk/GT og nytestamentlig gresk / NT. I tillegg får studenten innføring i praktisk teologiske fag som forkynnelse, undervisning, sjelesorg, liturgikk, misjon og diakoni. Prestens rolle som åndelig leder og formidler av bibelens budskap inn i vår tid, vil ha en sentral rolle i studiet.

Studentene har praksisperioder i menighet, i institusjon, og det er mulighet for praksis i kirke- og misjonssammenheng i Afrika eller Asia.

Masterstudier

Studenten fordyper seg i sentrale teologiske disipliner som bygger på det faglige innholdet i lavere grad. Studiet har et globalt perspektiv både faglig og sosialt, med flere internasjonale studenter. Undervisningsspråket er engelsk, men skriftlige arbeid og eksamener kan leveres på norsk. Det gis mulighet for å studere ett semester ved en teologisk institusjon i utlandet. Studenten skriver en masteroppgave på 30 studiepoeng i en av de teologiske disipliner som studenten særlig interesserer seg for. Studiet fullføres med avsluttende semester i praktisk teologi.

Veien til prestetjeneste

Veien til prestetjeneste er tilrettelagt for teologistudenter som ønsker å arbeide som prester i Den norske kirke. Programmet løper parallelt med teologutdanningen og har til hensikt å forberede studentene til ordinasjon og tjeneste som prest. Søknadsfrist for opptak er 15. februar og 15. september hvert år. Gjennomføring av programmet er Veien til prestetjeneste er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. Les mer om programmet hos Den norske kirke.

For kontakt eller mer informasjon om Profesjonsstudium i teologi, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. 

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Se VIDs realkompetansekrav.

Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

Profesjonsstudium (360 studiepoeng)

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Profesjonsstudium i teologi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Profesjonsstudium i teologi:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere teologi

Teologistudent Håkon Norby brenner for ungdomsarbeid i kirken. – Jeg har fått bruk for spesifikk kunnskap jeg sitter igjen med fra studiet, enten det er ledelsesfag, bibelkunnskap eller møtet med mennesker, forteller han.

Les mer