Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Viser 1-20 av 40 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 40 treff
1
2

Hvorfor ta en utdanning i teologi?

Er du interessert i religion og livssyn og ønsker å arbeide innen en menighet eller organisasjon i eller utenfor Norge? Vil du jobbe med formidling av den kristne tro? Har du en drøm om å bli prest? Da kan en utdanning i teologi være det riktige valget for deg. 

Utdanningen tar først og fremst for seg den kristne tro og tanke, bibelkunnskap og kristendommens historie, men du vil også bli kjent med andre religioner og religiøse tradisjoner. Studiet drøfter spørsmål om meningen med livet og kristendommens svar på det, hva som står i bibelen og hvordan vi i dag kan forstå og tolke det som står der. God kunnskap i faget gir deg muligheten til å kunne bidra i undervisning og kirkelig opplæring, i tillegg til å delta i konstruktivt i samfunnsdebatter.

Hvordan bli prest? 

For å kunne arbeide som prest i Den norske kirke må du gjennomføre et profesjonsstudium i teologi. Utdanningen løper over 6 år og gir deg tittelen cand.theol ved fullført studium. Gjennom både teoretiske emner og praktiske øvelser blir du rustet til prestetjeneste. 

Selv om du i utgangspunktet må ta et profesjonsstudium i teologi for å bli prest, kan det være mulig å oppnå graden ved å bygge på et bachelor- eller masterstudium. Noen skoler har avtaler hvor de elevene som ønsker å bygge videre på sin grad kan flyttes over til profesjonsstudiet ved en annen studieenhet for å fullføre utdanningen der. 

Det finnes mange måter å være en god prest på. Ved å ta en utdanning i teologi får du verktøyene du trenger for å kunne utøve yrket som den personen du er. Gjennom studiet møter du mennesker fra ulike bakgrunner, som har andre meninger enn deg selv. Du vil lære å møte slike meninger og synspunkter med forståelse. Dette er med på å forberede deg til yrket da menneskene du møter i kirken, likt som i utdanningen, også vil tenke annerledes fra det du selv gjør. 

Studiemuligheter innen Teologi

For deg som ønsker å ta en utdanning innen teologi finnes det flere muligheter på ulike nivåer, alt fra årsstudium til profesjonsstudium. Utdanningene tilbys ved en rekke ulike høgskoler og universiteter rundt om i Norge, de fleste med klasseromsundervisning. 

Bachelor 

En bachelorgrad i teologi gir deg kompetanse til å arbeide praktisk og faglig i kirke, misjon og i organisasjoner. Du vil få innføring i kirkehistorie, bibelfag og teologiens disipliner. I løpet av studiet vil du også lære om den kristne tro, livssyn og etikk, misjon, diakoni og ledelse. En fullført bachelorgrad kvalifiserer deg til videre studier og opptak på masternivå. 

Master

En master i teologi vil gi deg solid teologisk kompetanse og utfordre deg både faglig og personlig. Mastergraden gir deg helhetsforståelse for fagområdet og styrker din evne til å utøve teologi i praksis. Mastergrader i teologi tilbys ved ulike utdanningsinstitusjoner, med mulighet for å ta forskjellige spesialiseringer. Du kan for eksempel velge å fordype deg i bibeloversettelse, religionsstudier eller hele spekteret av teologiske fag. 

Profesjonsstudiet

Profesjonsstudiet i teologi gir deg bred innsikt i faget og forbereder deg på å tre inn i rollen som prest. Du lærer å tolke og formidle bibelen, du får øve deg i preste- og pastorollen gjennom ulike oppgaver, i tillegg til lære om praktisk teologiske fag som forkynnelse, sjelesorg, misjon og diakoni. Gjennom forskningsbasert undervisning får du kompetanse og ferdigheter til å bidra til utvikling og fornyelse av kirken. 

Profesjonsstudiet i teologi tilbys ved 4 ulike utdanningsinstutisjoner i Norge. Disse er: 

  • VID Stavanger
  • Universitetet i Oslo
  • NLA høgskolen
  • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Jobbmuligheter

Ved fullført profesjonsstudium i teologi kan du arbiede som prest. Som prest møter du mennesker i alle slags livssituasjoner med den kristne tro og bidrar til vekst og modning i deres kristne liv. Dette kan være gjennom store høydepunkter i livet som for eksempel dåp, bryllup og konfirmasjon. Du vil også være meningsfull i kriser som ved dødsfall og gravferd. Jobben du utfører vil med andre ord ha stor betydning for menneskene du møter.

Hvis du velger en annen utdanningsvei enn et profesjonsstudium, for eksempel en bachelorgrad, er du kvalifisert til stillinger som menighetspedagog, daglig leder og trosopplærer. Du blir altså kvalifisert til ulike roller, avhengig av hvilken retning du velger å gå.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!