Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Religion og livssyn
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 124 treff
1
2
3
4
...
7
Annonser

Populære studiesteder

Reportasjer innen Religion og livssyn

Les mer om religion og livssyn her!

Religion er innvevd i de fleste deler av samfunnet. Kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og underholdning. Ikke minst er religion en årsak til forskjellige konflikter rundt om i verden. I dag bringer globalisering og flerkulturelle samfunn en i kontakt med andre religioner enn sin egen.

studer religion og livssyn

Blant de største verdensreligionene finner man:

  • Buddhismen
  • Hinduismen
  • Islam
  • Jødedommen
  • Kristendommen

En forklaring på det uforklarlige

En religion er et trossystem der man forutsetter eksistensen av en høyere makt. Religion kan også forklares som et tankesystem der man forsøker å gi kunnskap om ting vi ikke kan forklare vitenskapelig eller oppleve med våre sanser eller rasjonelle tankegang. Riter, myter og tradisjoner (dåp, skapelsesberetninger, bryllup, begravelser, gudstjenester, hellige bøker) er religionens ytre uttrykksformer.

Livssyn er et mer tvetydig begrep, men forstås ofte som en benevnelse for det mennesket tror på om livet og verdene, samt hva slags etikk man bør leve etter. Man deler ofte livssyn i to hovedgrupper; en religiøs og en sekulær. Sekulære livssyn er først og fremst ateistiske med avstand til det religiøse. Humanisme og naturalisme hører med under gruppen sekulære livssyn. Noen politiske ideologier er så omfattende at de i en del sammenhenger også kan kalles livssyn, for eksempel marxismen, fascismen, anarkismen og nazismen.

Religion- og livssynsutdanninger

Man kan velge å studere religion på flere nivå og fra flere innfallsvinkler. Både folkehøgskoler, fagskoler, universiteter og høgskoler tilbyr religion- og livssynsrelaterte studier.

  • Religionstudier gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte for den som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider.
  • Studiet er også nyttig for personer som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget, samt for den som søker en karriere knyttet til internasjonale spørsmål, eller utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner eller næringsliv.