Praktisk-teologisk utdanning for prest

VID Tromsø
Sammendrag
Årsstudium
Tromsø
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Kontakt skolen
Søknadsfrist: Kontakt skolen
Nettbasert med samlinger

Praktisk-teologisk utdanning for prest

prest ved altret i kirke

Praktisk-teologisk utdanning for prest

Praktisk-teologisk utdanning, skal sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert prest i Norge.

Praktisk-teologisk utdanning for prest på Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) / Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til prest i Den norske kirke. Utdanningen skal bidra til å utvikle samarbeidsorienterte, og engasjerte medarbeidere som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.

Om studiet

Praktisk-teologisk utdanning fordeler seg på lavere grad (30stp) og høyere grad (30stp) og er integrert i utdanningen til profesjonsstudiet i teologi. Utdanningen tilbys også for søkere som ikke går på profesjonsstudiet.

Studiet innpasses i teologistudier/grader tatt ved andre institusjoner, som for eksempel ved VID eller ved Institutt for arkeologi, historie, teologi og religionsvitenskap (AHR) ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT). Praktisk-teologisk utdanning for prest ved KUN sammen med annen bachelor- og mastergrad godkjent av Den norske kirke (Dnk) gir kompetanse tilsvarende graden cand.theol. Utdanningen kvalifiserer til prestetjeneste i Dnk, forutsatt ordinasjon fra biskopen.

Studieretningen består av følgende emner

  • PTUKUN2013 Kirke og kontekst, gudstjeneste og menighetspraksis
  • PTUKUN2014 Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis
  • PTUKUN4013 Pastoralteologi, ledelse og kirkerett med institusjonspraksis
  • PTUKUN4014 Profesjon, prekenlære og pedagogikk med stiftspraksis

 
Samlingsbasert studium

Undervisning på høstsemesteret består av en introduksjonssamling og tre samlingsuker, fire ukers praksis og nettbaser arbeid i e-læringsplattformen. I samlingsukene begynner undervisningen på mandag, kl 13, og slutter fredag kl.14. Unntaket er introduksjonssamlingen der vi begynner onsdag kl. 9 og slutter fredag kl.14.

For kontakt eller mer informasjon om Praktisk-teologisk utdanning for prest, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Praktisk-teologisk utdanning, lavere grad, PTU1
Søkere til PTU1 må dokumentere fullført og bestått årsstudium i KRLE, eller teologifag tilsvarende 60 studiepoeng på bachelornivå, eller godkjenning i Kirkerådets evalueringsnemd.

Praktisk-kirkelig utdanning høyere grad, PTU2
Søkere som ikke tar et profesjonsstudium i teologi må være godkjent i Kirkerådets evalueringsnemd etter forskrift om kvalifikasjonskrav for prest i Den norske kirke. PTU2 forutsetter dessuten bestått PTU1.

Opptak forutsetter at søkerne har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper med hjemmel i forskrift 06.januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

Når du har fått opptak til studiet må du levere en politiattest. 

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium, 60 studiepoeng.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Hvorfor velge VID Tromsø?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praktisk-teologisk utdanning for prest.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til VID Tromsø

VID Tromsø

tromsø

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Praktisk-teologisk utdanning for prest:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!