Vis studentum.no som: Mobil

Master i teologi

NLA Høgskolen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid

Master i teologi

Ønsker du å få et godt grunnlag for å fortolke og formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg. Bachelor i teologi og master i teologi fra NLA Høgskolen kan brukes som del av grunnlaget for å bli prest i Den norske kirke eller til å bli forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter. Det kvalifiserer også for videre teologisk forskning eller andre oppgaver som krever teologisk kompetanse, som misjonær eller bibeloversetter.

God kunnskap om den kristne tro gir deg grunnlag for å bidra i undervisning, kirkelig opplæring og tjeneste, og for å delta kritisk og konstruktivt i samfunnsdebatten. En full presteutdanning i Den norske kirke (profesjonsstudium i teologi/cand.theol.) går over seks år. Avlagt master i teologi vil i hovedsak kunne gi innpasning i en slik grad. Dersom du vurderer prestetjeneste anbefales det å søke opptak på, eller overflytting til, profesjonsstudiet i teologi for å bli en del av studiemiljø og profesjonsorienterte aktiviteter, samt bli underlagt skikkethetsvurdering.

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag.

På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier og kommunikasjon, Musikk, Økonomi og administrasjon og Idrett.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vis alle utdanninger fra NLA Høgskolen

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!