Vis studentum.no som: Mobil

Master i praktisk teologi

VID Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Master i praktisk teologi

masterstudent

Master i praktisk teologi

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

Læringsmål

Ved fullført program skal kandidatene i mastergradstudiet i praktisk teologi:

 • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
 • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
 • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
 • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
 • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
 • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
 • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.

En mastergrad i samarbeid

Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom VID,Det teologiske Menighetsfakultet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det praktisk teologiske seminar (Universitetet i Oslo) deltar også som faglig samarbeidspartner.

Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Emner

 • Prest og teolog i praksis
 • Individuell oppgave
 • Church Leadership
 • Barn og gudstjeneste
 • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
 • Menighetsutvikling
 • Mastergradsoppgave
For kontakt eller mer informasjon om Master i praktisk teologi, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp på programmet må man:

 • Være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende
 • Ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

90 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i praktisk teologi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i praktisk teologi:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere teologi

Teologistudent Håkon Norby brenner for ungdomsarbeid i kirken. – Jeg har fått bruk for spesifikk kunnskap jeg sitter igjen med fra studiet, enten det er ledelsesfag, bibelkunnskap eller møtet med mennesker, forteller han.

Les mer