Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Årsstudium
Oslo
1 år
Heltid

Årsstudium i teologi

Årsstudiet i teologi gir grunnleggende innføring i teologi og studiet av kristen tro, tradisjon og praksis. Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn.

Studiet skal:- gi kjennskap til teologi og ulike teologiske fagdisipliner, perspektiver og metoder- gi grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning- gi grunnlag for faglig og didaktisk god undervisning i kirke, skole og samfunn- stimulere til selvstendig innsats, kritisk vurdering og en integrert faglig helhetsforståelse- gi grunnlag for videre studier i kristendom/teologi, religion og samfunn, og profesjonsutdanning til prest, kateket og diakon i kirkelig virksomhet.Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund, og gjennom hele studiet, får en aktiv læringsprosess.
 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 110 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Vis alle utdanninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo

Tlf: 22 59 05 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!