Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bachelor i teologi

NLA Høgskolen, i Bergen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA Se detaljer
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA Se detaljer

Bachelor i teologi

Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg. Om utdanningen Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon? Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning. På bachelorstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse i din bachelorgrad. Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen og til andakt. Videre studier Med bachelor i teologi kan du gå videre på masterstudier i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner og bli prest.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Se muligheter hos NLA

  • Klasserom
  • Bergen
NLA Høgskolen
Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag. På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier...

Les mer og vis alle utdanninger ved NLA Høgskolen

Highlights