Bachelor i teologi

NLA Høgskolen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid

Bachelor i teologi

Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg. Om utdanningen Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon? Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning.

På bachelorstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse i din bachelorgrad.

Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen og til andakt.

Videre studier Med bachelor i teologi kan du gå videre på masterstudier i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner og bli prest.

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!