Vis studentum.no som: Mobil

Master

Master

En mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning, og er vanligvis det andre nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. Mastergraden går over to år, 120 studiepoeng (ECTS), og bygger på en bestått bachelorgrad. Nedenfor finner du en oversikt over landets ulike masterutdanninger, samt en rekke profesjonsutdanninger og femårige utdanningsløp.

Du kan avgrense søket ditt ved å velge fagområde eller studiested.

Ønsker du å studere hotelledelse, restaurantfag eller hospitality? Swiss Education Group er en av verdens største og ledende aktører innen hotellutdanning!

Swiss Education Group driver fem hotellskoler i Sveits med fokus på forskjellige deler av hotelldrift og det omfattende hotellfaget. De fleste utdanningene inneholder betalt praksis, og er dessuten godkjent av Lånekassen.

Viser 1-50 av 784 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Accounting, Financial management and control, Master i Italia
Università Bocconi
Master, 2 år
Milano, Italia
Kursene i dette programmet på Università Bocconi har som mål å utvikle en solid teknisk kunnskap og metoder for yrker...
Administrasjon og organisasjonsvitenskap - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et sammenlignende studium av politikk, administrasjon og organisasjon. Faget har et statsvitenskaplig fundament der det blir...
Agroecology - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
The programme starts with a full semester (30 credits) introduction to the structure and functioning of agroecosystems, methodologies for describing,...
Akvamedisin - Master - Integrert
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
I det første semesteret studerer du Examen philosophicum sammen med Brukerkurs i matematikk og Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi....
Akvatisk økologi - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Bø, Norge
Master i akvatisk økologi er et samarbeid (felles master) mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Sørøst Norge (HSN)....
Allmenn lingvistikk - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Masterprogrammet i lingvistikk er et fordypningsstudium i språkvitenskap. Masterprogrammet i lingvistikk skal gi deg en grundig fordyping i utvalgte emner...
Allmenn litteraturvitenskap - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Allmenn litteraturvitskap Master har som mål å gi studentene en dypere innsikt innenfor et utvalg av verdenslitteraturen. Allmenn litteraturvitskap Master...
Allmenn litteraturvitenskap (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Du fordyper deg i litteratur og litteraturteori og arbeider selvstendig med problemstillinger knyttet til en tekst, en sjanger, et forfatterskap eller...
Allmenn litteraturvitskap - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Mastergradsstudiet i allmenn litteraturvitskap består av et selvstendig arbeid (masteroppgave) som utgjør 60 studiepoeng, og en kursdel på 60 studiepoeng....
Analyse - Master
University of San Francisco
Master, 2 år
San Francisco, USA
University of San Francisco (USF) tilbyr et ettårig masterprogram i analyse. Studiet består av et omfattende pensum basert på matematiske...
Anestesisykepleie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Vestfold, Norge
Master i anestesisykepleie kvalifiserer for utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet innen avansert teamarbeid, som tilrettelegger for kirurgi og annen behandling...
Animal Breeding and Genetics - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
The European Master in Animal Breeding and Genetics (EM ABG) offers high quality training, both in terms of scientific knowledge...
Anthropology of Development - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
The MPHIL in the Anthropology of Development is intended for students wishing to pursue a critical study of the complex...
Antikk kultur og klassiske språk - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
På masterprogrammet "Antikk kultur og klassiske språk" kan du fordype deg i språk, litteratur og antikk kultur. Du kan velge...
Anvend og utregningsorientert matematikk - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Anvend og utregningsorientert matematikk Master omfatter: 1) Et selvstendig vitenskaplig arbeid (masteroppgave) med et omfang på 60 sp. (Man kan...
Anvendt informatikk - Master
Høgskolen i Østfold
Master, 2 år
Halden, Norge
Har du bakgrunn fra høyere utdanning innenfor informatikk, men ønsker å lære mer? Da bør du se hit! Masterstudiet i anvendt...
Anvendt matematikk og mekanikk - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Du lærer utvikling og bruk av moderne IT verktøy til å analysere og løse problemer i naturvitenskap og teknologi. Vi...
Anvendt musikkteori - Master
Norges Musikkhøgskole
Master, 2 år
Oslo, Norge
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori gjør det mulig å fordype seg i ulike teoretiske og praktiske områder. Disse områdene har hovedvekt...
Anvendt økologi - Master
Høgskolen i Innlandet
Master, 2 år
Evenstad, Norge
Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressursene? Vil du bli del av et aktivt studie og forskningsmiljø? Ønsker du å bli attraktiv...
Aquaculture - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
The Master's degree programme in aquaculture at UMB gives you many opportunities! The programme can give you broad and interdisciplinary...
Arabisk - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Masterprogrammet i arabisk er et toårig studium som skal gi deg solid faglig og metodisk innsikt. Studiet har to hoveddeler:...
Arkeologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Arkeologi Master vil gi deg en bred kunnskap om arkeologiens teori, praksis, metode, forskning og formidling. Arkeologi Master kan brukes...
Arkeologi - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Tromsø, Norge
Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å...
Arkeologi - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Du skal bli kjent med sentrale metoder innen arkeologisk forskning, f.eks typologi, klassifikasjon og romlig distribusjon, etnoarkeologi, tekst og materiell...
Arkeologi og konservering - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Programmet består av fire studieretninger: arkeologi, konservering prosjektbasert, malerikonservering og gjenstandskonservering....
Arkitektur - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Arkitektur Doktorgrad er en forskerutdanning for studenter som ønsker en karriere innen høyere utdanning eller forskning....
Arkitektur - Master
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
         
(1)
Master, 2 år
Oslo, Norge
Vil du bli arkitekt? Å studere arkitektur handler om å lære å se såvel som å skape. Studiet er omfattende...
Asia- og Midtøsten-studier (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Dette studiet tilbyr en kombinasjon av språk, kultur, samfunn og historie på høyere grad med utgangspunkt i Asia og Midtøsten....
Asiastudier - Master
University of San Francisco
Master, 2 år
San Francisco, USA
Asiastudier er et toårig masterprogram utviklet for å gi verdifull kulturell kompetanse om verdensdelen Asia. Programmet gjenspeiler mangfoldet og den...
Astronomi - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Dette studiet gir deg en innføring i astronomisk forskning. Du lærer å bruke moderne hjelpemidler til å behandle astronomiske observasjoner,...
Avansert geriatrisk sykepleie - Erfaringsbasert master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Gjennom studieprogrammet avansert geriatrisk sykepleie får erfarne sykepleiere klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innenfor geriatri. Studiet går over tre år,...
Avansert klinisk sykepleie - Master
Høgskolen i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Drammen, Norge
Er du sykepleier og ønsker kunnskaper på ekspertnivå? Dette studiet gir deg ferdigheter, slik at du kan utvidede dine funksjons...
Avansert klinisk sykepleie - Master
Lovisenberg diakonale høgskole
Master, 2 år
Oslo, Norge
Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr masterstudium i avansert klinisk sykepleie. Du kan velge mellom spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Masterprogrammet har...
Barne- og ungdomslitteratur - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Bergen, Norge
Masterprogrammet i barne og ungdomslitteratur vektlegger forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til analyse og formidling av barnelitterære tekster....
Barnehagepedagogikk - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
Ser du etter en masterutdannelse i pedagogikk? Her får du den informasjonen du trenger om master i barnehagepedagogikk på Høgskolen...
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) - Master
Høgskolen i Østfold
Master, 2 år
Halden, Norge
Ønsker du mer kunnskap om pedagogisk arbeid med barn under tre år? Vil du vite mer om nyere pedagogisk småbarnsforskning? Da...
Barnehagevitenskap - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Et av målene med Master i barnehagevitenskap er å utvikle et tverrfaglig barnehagepedagogisk forskningsmiljø og styrke tverrfaglig profesjonsforskning og forskning på...
Barnevern - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Harstad, Norge
Ønsker du å fordype deg i barnevern? Ved Høgskolen i Harstad kan du ta Master i barnevern. Studiet kan tas...
Barnevern - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Arbeid i barnevernet krever sammensatt kompetanse. Barnevern master vil ta for seg vesentlige dilemma i barnevernets arbeid, samt tilby undervisning og...
Bevegelsesvitenskap - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
NTNU er den eneste som tilbyr Bevegelsesvitenskap – Master . Dette studiet passer for deg som er opptatt av menneskets...
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
Studiet het tidligere sivilbibliotekarstudiet En masterutdannelse for deg med bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap. Utdannelsen for master i Bibliotek og...
Bibliotek: Styring og ledelse - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
Styring og ledelse er en "organisasjon og ledelse" utdanning for de med bibliotekutdannelse. Utdannelsen for master i bibliotek egner seg...
Billedkunst – Master
Kunstakademiet
Master, 2 år
Oslo, Norge
Fullført utdanning gir rett til graden billedkunst master (Master of Fine Art). Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige,...
Biodiversity and systematics (master's two years)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
In this programme, students are trained to gain the systematic and taxonomic expertise needed in our society to be able...
Biofysikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Biofysikk Doktorgrad handler om medisinsk teknologi og studentene lærer om teoretisk biofysikk, medisinsk fysikk og medisinsk teknologi....
Bioinformatikk og anvendt statistikk - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Bioinformatikk ved UMB kombinerer matematiske og biolog iske fag, f.eks. statistikk og informatikk med genetikk og molekylærbiologi. I anvendt statistikk...
Biologi - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Biologi – Doktorgrad blir du kvalifisert til å drive forskningsvirksomhet og annet arbeid som krever vitenskapelig kunnskap. Biologi –...
Biologi - Master
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master, 2 år
Ås, Norge
Du kan bli rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og utenlands. Med pedagogikk kan du...
Biologi - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Studieretninger: Geobiologi Mikrobiologi Biodiversitet, evolusjon og økologi...
Biologi - Master
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Masterstudiet i biologi handler om artenes utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og...
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 784 treff
123...1516

Master - en internasjonal tittelMastergrad - neste steg

En mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning, og er vanligvis det andre nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. Mastergraden går over to år, 120 studiepoeng (ECTS), og bygger på en bestått bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng (ECTS). Etter fullført mastergrad har man oppnådd totalt 300 studiepoeng (ECTS).

Master - en internasjonal tittel

Med et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og ikke minst, økt utveksling og utenlandsstudier, blir det med et felles studiepoeng og karaktersystem, lettere for arbeidsgivere å sammenligne de ulike kandidatenes resultater.

I Norge ble mastergraden innført i 2003 som en følge Bolognia-prossessen. Reformen innførte studiepoengsystemet ECTS, samt delte opp høyere utdanning i tre sykluser, bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.

Som en konsekvens av reformen er mange av de tidligere titlene og gradene endret. For eksempel ble cand. mag. og høgskoleingeniør erstattet med bachelor, mens sivilingeniørgrad og hovedfag, f.eks. cand. philol. og cand. scient. og tilsvarende ble erstattet med mastergrad.Master

En felles karakterskala fra A til F

På en master utdannelse får man i dag karakterer på en skala fra A til E, med F og FX som strykkarakterer. Normalt tildeles karakteren A til de 10 % beste studentene, mens B går til de 25 % neste, C til de 30 % deretter, de neste 25 % får karakteren D, mens de 10 % dårligste får E. I Norge har man likevel valgt å ikke gi en statistisk fordeling, og baserer seg i stede på kvalitative krav.

For opptak til masterstudier kreves det en fullført bachelorgrad innenfor relevant område. Etter bestått mastergrad kan man velge å bygge videre med en doktorgrad. Dette er øverste grad i utdanningssystemet i Norge.

Master of Arts (MA) eller Master of Science (MSc) - hva er forskjellen?

På engelsk starter en mastergrad ofte med tittelen Master of Arts in.... (MA) eller Master of Science in... (MSc) før navnet på studiet legges til. Master of Arts (MA) er betegnelsen for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag.

For eksempel Master of Science in Information Systems, Master of Science in Financial Management, Master of Arts in Theology eller Master of Arts in Human Resource Management

Doktorgrad - høyeste akademiske grad

En doktorgrad er den høyeste akademiske grad man kan oppnå, og bygger videre på en mastergrad. For å få denne tittelen må man ha skrevet an vitenskapelig doktorgradsavhandling, og forsvart den i en doktorgradsdisputas. Avhandlingen må finnes verdig av fageksperter ved det aktuelle fakultet ved universitetet eller høgskolen som studenten tilhører.

Nivået på doktorgrader kan variere både mellom land og mellom epoker. Dette innebærer at i noen land finnes det altså høyere doktorgrader som er rangert over andre doktorgrader.