Viser 1-20 av 1070 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 1070 treff
1
2
3
4
...
54

Mastergrad - neste steg

En mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning, og er vanligvis det andre nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. Mastergraden går over to år på heltid, 120 studiepoeng (ECTS), og bygger på en bestått bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng (ECTS). Etter fullført mastergrad har man oppnådd totalt 300 studiepoeng (ECTS).

Master - en internasjonal tittel

Med et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og ikke minst, økt utveksling og utenlandsstudier, blir det med et felles studiepoeng og karaktersystem, lettere for arbeidsgivere å sammenligne de ulike kandidatenes resultater.

I Norge ble mastergraden innført i 2003 som en følge Bolognia-prossessen. Reformen innførte studiepoengsystemet ECTS, samt delte opp høyere utdanning i tre sykluser, bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.

Som en konsekvens av reformen er mange av de tidligere titlene og gradene endret. For eksempel ble cand. mag. og høgskoleingeniør erstattet med bachelor, mens sivilingeniørgrad og hovedfag, f.eks. cand. philol. og cand. scient. og tilsvarende ble erstattet med mastergrad.

En felles karakterskala fra A til F

På en master utdannelse får man i dag karakterer på en skala fra A til E, med F og FX som strykkarakterer. Normalt tildeles karakteren A til de 10 % beste studentene, mens B går til de 25 % neste, C til de 30 % deretter, de neste 25 % får karakteren D, mens de 10 % dårligste får E. I Norge har man likevel valgt å ikke gi en statistisk fordeling, og baserer seg i stede på kvalitative krav.

For opptak til masterstudier kreves det en fullført bachelorgrad innenfor relevant område. Etter bestått mastergrad kan man velge å bygge videre med en doktorgrad. Dette er øverste grad i utdanningssystemet i Norge.

Master of Arts (MA) eller Master of Science (MSc) - hva er forskjellen?

På engelsk starter en mastergrad ofte med tittelen Master of Arts in.... (MA) eller Master of Science in... (MSc) før navnet på studiet legges til. Master of Arts (MA) er betegnelsen for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag.

For eksempel Master of Science in Information Systems, Master of Science in Financial Management, Master of Arts in Theology eller Master of Arts in Human Resource Management

Doktorgrad - høyeste akademiske grad

En doktorgrad er den høyeste akademiske grad man kan oppnå, og bygger videre på en mastergrad. For å få denne tittelen må man ha skrevet an vitenskapelig doktorgradsavhandling, og forsvart den i en doktorgradsdisputas. Avhandlingen må finnes verdig av fageksperter ved det aktuelle fakultet ved universitetet eller høgskolen som studenten tilhører.

Nivået på doktorgrader kan variere både mellom land og mellom epoker. Dette innebærer at i noen land finnes det altså høyere doktorgrader som er rangert over andre doktorgrader.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!