Vis studentum.no som: Mobil

Master

Master

En mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning, og er vanligvis det andre nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. Mastergraden går over to år, 120 studiepoeng (ECTS), og bygger på en bestått bachelorgrad. Nedenfor finner du en oversikt over landets ulike masterutdanninger, samt en rekke profesjonsutdanninger og femårige utdanningsløp.

Du kan avgrense søket ditt ved å velge fagområde eller studiested.

 
Viser 1-50 av 775 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) - Master
Høgskolen i Østfold
Master, 2 år
Halden, Norge
Ønsker du mer kunnskap om pedagogisk arbeid med barn under tre år? Vil du vite mer om nyere pedagogisk småbarnsforskning? Da...
Siviløkonom - Master of Science in Business, 2 år
Nord Universitet
Master, 2 år
Bodø, Norge
...
Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år
Nord Universitet
Master, 2 år
Bodø, Norge
Drømmer du om å bli en del av Norges største industri? Med en mastergrad i Energy Management fra Handelshøgskolen og...
Økonomi og ledelse - Master
Handelshøyskolen BI
Master, 2 år
Oslo, Norge
Masterutdanningen er en utdanning over 2 år i økonomi og ledelse. Utdanningen vil være hovedsakelig være sammen med de som...
Geofag (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Masterstudier i geofag dekker spesialiseringer innen geologi, naturgeografi, hydrologi, geofysikk, geomatikk, meteorologi og oseanografi. Du lærer om jordens struktur, naturressurser...
Bibliotek: Styring og ledelse - Master
OsloMet – storbyuniversitetet
Master, 2 år
Oslo, Norge
Styring og ledelse er en "organisasjon og ledelse" utdanning for de med bibliotekutdannelse. Utdannelsen for master i bibliotek egner seg...
Materialteknologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Materialteknologi – Master handler om bearbeiding, fremstilling, fabrikasjon og bruk og resirkulering av materialer. Studentene på Materialteknologi – Master får...
Allmenn litteraturvitenskap (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Du fordyper deg i litteratur og litteraturteori og arbeider selvstendig med problemstillinger knyttet til en tekst, en sjanger, et forfatterskap eller...
Europeisk kultur (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Hva er Europa? Hvilke forestillinger om mennesket, verden og sannhet har satt sitt preg på Europa opp gjennom historien? Hvilke...
Bevegelsesvitenskap - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
NTNU er den eneste som tilbyr Bevegelsesvitenskap – Master . Dette studiet passer for deg som er opptatt av menneskets...
Kunsthistorie - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Kunsthistorie - Master er et teoretisk studium og gir deg anledningen til å fordype deg i et spesifikt fagområde innen...
Barnevern - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Harstad, Norge
Ønsker du å fordype deg i barnevern? Ved Høgskolen i Harstad kan du ta Master i barnevern. Studiet kan tas...
Ledelse - Master
UiT Norges arktiske universitet
Master, 2 år
Harstad, Norge
Vil du studere ledelse? Drømmer du om å jobbe som leder og ha faglig ansvar eller personalansvar? Ta Master i...
Finansiell økonomi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Finansiell økonomi - Master lærer du hvordan du kan fange opp utviklingstrekk i markeder. Studerer du Finansiell økonomi –...
Informasjonssystemer - Master
Pace University
Master, 2 år
New York, USA
Er du interessert i IT og informasjonssystemer? Med en master i informasjonssystemer vil du bevege deg til fronten av et av...
Kulturstudier - Master
Universitetet i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Bø, Norge
Master i kulturstudier passer godt for for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for lærere som ønsker lektorkompetanse....
Spesialpedagogikk - Master
Dronning Mauds Minne Høgskolen
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Masterstudiet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk er et samarbeid mellom pedagogisk institutt, NTNU og DMMH. Masterstudiet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk gir...
Funksjonshemming og samfunn - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Funksjonshemming og samfunn – Master passer for deg som har erfaring eller er interessert i å arbeide med funksjonshemmede mennesker....
Helse- og sosialfag - Master
Høgskolen i Molde
Master, 2 år
Molde, Norge
Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i...
Filosofi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Filosofiens historie og hvordan de ulike filosofer gjennom tidene har formulert sine spørsmål, står sentralt i filosofifaget. Hvordan vår tid,...
Idrettsvitenskap - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Master i idrettsvitenskap er noe for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens...
Informatikk - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Informatikk – Master er rettet mot alle som har studert Informatikk og som vil tilegne seg en dypere forståelse for...
Pedagogikk - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Pedagogikk – Master gir deg en videreutdanning og spesialisering innenfor ett av fire følgende områder: utdanning og oppvekst, rådgivning, spesialpedagogikk...
Religionsvitenskap - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Religionvitenskap - Master er omfattende og gir studentene en dypere innføring i Religionvitenskap , samt bygger studiet videre på religionvitenskap...
Geografi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Geografi – Master lærer studentene hvordan vi former, opplever og endrer vår omgivelser. Geografi handler om mennesker, samfunn og...
Musikk - Master
Nord Universitet
Master, 2 år
Levanger, Norge
Master i musikk er et mastergradsstudium av 120 studiepoeng. Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret,...
Musikkteknologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Musikkteknologi - Master handler om utvikling av teknologi og metoder knyttet til det å prosessere og skape musikk. Musikkteknologi er...
Fremmedspråk i skolen - Master
Høgskolen i Østfold
Master, 2 år
Nettstudier
Ta steget, bli lektor! Med en master i fremmedspråk i skolen vil du ha solid kompetanse til å undervise i...
Sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv (Helsesøster) - Master
VID Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen...
Politivitenskap - Master
Politihøgskolen
Master, 2 år
Flere studiesteder (4)
Master i politivitenskap har som formål å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet er et deltidsstudium over fire år...
Exercise Physiology - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
This master program is open to Norwegian and foreign students. In this master program students will research training and include...
Information Systems - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
The Information Systems – Master is aimed towards students that have acquired a bachelor’s degree who want to specialize in...
Medievitenskap: Visuell kultur - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Medievitenskap: visuell kultur - Master handler om den visuelle kulturens bilder og bildemedier. Studiets fokus er å analysere bildenes forskjellige...
Teknisk kyberteknikk - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Teknisk kybernetikk - Master lærer du om automatisk styring av prosesser. I tillegg vil du lære å bruke teorier...
Anvend og utregningsorientert matematikk - Master
Universitetet i Bergen
Master, 2 år
Bergen, Norge
Anvend og utregningsorientert matematikk - Master omfatter: 1) Et selvstendig vitenskaplig arbeid (masteroppgave) med et omfang på 60 sp. (Man...
Chemical Engineering - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Masterprogram i kjemisk prosessteknologi er et 2-årig programmedspesialiseringer innenfor prosessteknikk og kjemiteknikk.  Innenfor de ulike spesialiseringene kan du fodype deg...
Fysisk planlegging - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på...
Hydropower Development - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Hydropower Development - Master is most known as the HPD programme. It takes two years to receive a Hydropower Development...
Industriell design - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Industriell design – Master passer for studenter som har bakgrunn fra ingeniør/design hybridutdanning og som vil fordype seg i spesifikke...
Industriell kjemi og bioteknologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Industriell kjemi og bioteknologi vil studentene få en bred og grunnleggende kompetanse innenfor kjemi og andre naturfag. I tillegg...
Produktutvikling og produksjon - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Ved produktutvikling og produksjon lærer du hvordan nye produkter utvikles og produseres for å skape en forretningsmulighet. Studiet består av en...
Geologi - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
På Geologi – Master lærer du om hvordan jorden er oppbygget samt hvordan den har utviklet seg. Geologi – Master...
Logistics - Master of Science
Høgskolen i Molde
Master, 2 år
Molde, Norge
Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil...
Optometri og synsvitenskap - Master
Universitetet i Sørøst-Norge
Master, 2 år
Kongsberg, Norge
Denne masteren gir deg avansert kompetanse om undersøkelse, behandling og oppfølging av ulike pasientgrupper, samt samhandling med andre yrkesgrupper. Masteren...
Physics - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Fysikk – Master vil gi deg en faglig fordypning og bred kompetanse i fysikk. Fysikk – Master kvalifiserer deg til...
English Linguistics and Language Acquisition - Master
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
This master program is open to Norwegian and foreign students. English Linguistics and Language Acquisition – Master programme give the...
Asia- og Midtøsten-studier (master - to år)
Universitetet i Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Dette studiet tilbyr en kombinasjon av språk, kultur, samfunn og historie på høyere grad med utgangspunkt i Asia og Midtøsten....
Turisme og E­‐handel - Master
Cesar Ritz Colleges
Master, 2 år
Le Bouveret, Sveits
Kunne du tenke deg å ta en masterutdanning innen turisme, hotellfag og E-business? César Ritz College i Sveits tilbyr masterprogrammet...
Verdibasert ledelse - Master
VID Oslo
Master, 2 år
Oslo, Norge
Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning...
Psykososialt arbeid med barn og unge - Master
Høgskolen i Innlandet
Master, 2 år
Lillehammer, Norge
Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt...
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 775 treff
123...1516

Master - en internasjonal tittelMastergrad - neste steg

En mastergrad er en betegnelse på en høyere grads utdanning, og er vanligvis det andre nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. Mastergraden går over to år, 120 studiepoeng (ECTS), og bygger på en bestått bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng (ECTS). Etter fullført mastergrad har man oppnådd totalt 300 studiepoeng (ECTS).

Master - en internasjonal tittel

Med et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og ikke minst, økt utveksling og utenlandsstudier, blir det med et felles studiepoeng og karaktersystem, lettere for arbeidsgivere å sammenligne de ulike kandidatenes resultater.

I Norge ble mastergraden innført i 2003 som en følge Bolognia-prossessen. Reformen innførte studiepoengsystemet ECTS, samt delte opp høyere utdanning i tre sykluser, bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.

Som en konsekvens av reformen er mange av de tidligere titlene og gradene endret. For eksempel ble cand. mag. og høgskoleingeniør erstattet med bachelor, mens sivilingeniørgrad og hovedfag, f.eks. cand. philol. og cand. scient. og tilsvarende ble erstattet med mastergrad.Master

En felles karakterskala fra A til F

På en master utdannelse får man i dag karakterer på en skala fra A til E, med F og FX som strykkarakterer. Normalt tildeles karakteren A til de 10 % beste studentene, mens B går til de 25 % neste, C til de 30 % deretter, de neste 25 % får karakteren D, mens de 10 % dårligste får E. I Norge har man likevel valgt å ikke gi en statistisk fordeling, og baserer seg i stede på kvalitative krav.

For opptak til masterstudier kreves det en fullført bachelorgrad innenfor relevant område. Etter bestått mastergrad kan man velge å bygge videre med en doktorgrad. Dette er øverste grad i utdanningssystemet i Norge.

Master of Arts (MA) eller Master of Science (MSc) - hva er forskjellen?

På engelsk starter en mastergrad ofte med tittelen Master of Arts in.... (MA) eller Master of Science in... (MSc) før navnet på studiet legges til. Master of Arts (MA) er betegnelsen for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag.

For eksempel Master of Science in Information Systems, Master of Science in Financial Management, Master of Arts in Theology eller Master of Arts in Human Resource Management

Doktorgrad - høyeste akademiske grad

En doktorgrad er den høyeste akademiske grad man kan oppnå, og bygger videre på en mastergrad. For å få denne tittelen må man ha skrevet an vitenskapelig doktorgradsavhandling, og forsvart den i en doktorgradsdisputas. Avhandlingen må finnes verdig av fageksperter ved det aktuelle fakultet ved universitetet eller høgskolen som studenten tilhører.

Nivået på doktorgrader kan variere både mellom land og mellom epoker. Dette innebærer at i noen land finnes det altså høyere doktorgrader som er rangert over andre doktorgrader.