Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Oktober - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Veiledning - Videreutdanning

Videreutdanning i veiledning - VID Bergen

Videreutdanning i veiledning

VID har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene har høgskolen utdannet mer enn 1500 veiledere fra hele landet og innenfor de fleste profesjoner.

Veiledning er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Utdanningen er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

Studiet kan etter søknad gi innpass i Master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Emner

  • Perspektiver på veiledning
  • Veileders personlige utvikling
  • Verdier valg og karriere i et flerkulturelt perspektiv
  • Veiledning i grupper og organisasjoner

Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

Veiledning er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning.

For å bli en god veileder, er det en forutsetning selv å ha erfaring med å ha blitt veiledet. Det er grunntanken i denne veiledningsutdanningen. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og forstå mer av egne reaksjoner, blir veileder bedre i stand til å møte andre på en støttende og kreativ måte.

Målgruppe

Utdanningen er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen. Kravet om relasjonskompetanse gjelder for mange yrker der en har med andre mennesker å gjøre. Gjennom denne utdanningen får pedagoger, personer i helse- og omsorgsyrker og ikke minst ledere verdifull kunnskap til å arbeide med samarbeidsforhold i all dets mangfold og kompleksitet. En ingeniør på studiet sa en gang at: Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre.

Veiledning bidrar til å hente fram den enkeltes ressurser til samarbeid i yrkeslivet og ellers. Faget egner seg for deg som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få større innsikt i samspillet mellom mennesker.

Arbeidsform

Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning hvor studenten får både teoretisk og praktisk trening i å veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser.

Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi. Den gir en grunnleggende innføring igestaltterapiogpsykosyntese.

"Det er kombinasjonen av erfaring, refleksjon og faglig forankring jeg trives så godt med på dette studiet. Jeg kjenner ikke til noe annet studie i veiledning som legger så mye til rette for øving."

– Hege Steinland, student ved videreutdanning i veiledning

Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

Utdanningen gir deg økt selvinnsikt og du får en bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er, ikke som den burde være. Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner øker du kompetansen til å stå nær andre mennesker og stimulere deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær innebærer en trening av egen sansning og styrking av kvalitet i tilstedeværelse i eget liv og i møte med den andre. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening.

For kontakt eller mer informasjon om Veiledning - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

  • Minimum 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn.
  • Det kreves minst ett års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling).

Realkompetansevurdering kan være aktuelt i tilfeller der studenten ikke oppfyller kravene til formell utdanning. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 19600
Totalt per semester: Kr 20490

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer