Vis studentum.no som: Mobil

Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge – VID Oslo

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

Helsedirektoratet som oppdragsgiver

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Den er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning (pedagoger, helse- og sosialarbeidere, kulturarbeidere og politi), og er i direkte arbeid med barn og unge.

Emner

 • Vitenskapsteoretiske perspektiver
 • Psykisk helse hos barn og unge
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene - ungdom og voksne
 • Psykososialt arbeid - kompetanse- og tjenesteutvikling, ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Psykososialt arbeid

For å forstå barns handlinger, reaksjoner og ferdigheter, må en kjenne barn og unges sosiale og kulturelle fortolknings- og virksomhetsrammer.

Barn- og unges initiativer er viktige og skal bekreftes, samtidig som de er avhengige av gradert støtte og ledet samspill i dagliglivets aktiviteter og gjøremål.

Psykososialt arbeid innebærer en vedvarende opprettholdelse av nysgjerrighet, samtale, samhandling og samarbeid hvor barnet og viktige andre har mulighet for å speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive forventninger.

"Det viktigste er å møte det enkelte barn eller ungdom i sin situasjon, og her er dette studiet unikt. Det samme er de fantastiske foreleserne som plukkes fra øverste hylle."

– Knut Andersen, tidligere student, psykososialt arbeid med barn- og unge

Du lærer om

 • grunnlag for samspill og selvdannelser hos barn
 • barns rettigheter, levekår, oppvekstmiljø som risiko- og beskyttelse
 • sammenhenger mellom biologiske, psykologiske og sosiale forståelser med relevans for barns tilknytning og tilhørighet
 • former for psykiske plager og lidelser hos barn og unge – og hvordan disse kan komme til uttrykk
 • grunnleggende forskningsmetoder og forskningsetikk – og om aksjonsforskning spesielt
 • innovasjon og prosjektarbeid i barne- og ungdomsfeltet og i tjenestesystem

Du utvikler ferdigheter til å kunne:

 • inngå i hensiktsmessige kontaktforhold og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, familier og nettverk
 • initiere og utvikle samarbeid og samordning hvor psykisk helse og utsatte livssituasjoner er i fokus på tvers av profesjons- og etatsgrenser
 • tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskaps- og praksisutvikling sammen med barn og unge og deres nettverk, myndigheter, næringsliv og frivillig sektor
 • initiere og lede utviklingsprosjekter

Hvem er studiet for?

Alle med minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og ett års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

Det er viktig at din arbeidsgiver gir deg rom til å studere og ser mulighetene studiet kan gi, ikke bare for deg som fagutøver, men for barne- og ungdomsfeltet i din bydel og kommune.

Studiet krever at du er i direkte arbeid med barn og unge i minimum 50 % under hele studieforløpet.

For kontakt eller mer informasjon om Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

 • Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevante fagområder: helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi
 • Det kreves også to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Praksisen må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.
 • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (0–23 år). Dette må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Deltid 
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 0
Totalt per semester: Kr 780

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer