Vis studentum.no som: Mobil

Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning

VID Oslo
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning i Rus- og avhengighetsproblematikk – VID Oslo

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere.

Studiets mål

Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter til å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer og gjøres i stand til å ta i bruk pasientens/klientens/brukerens iboende ressurser. Utdanningen er egnet for fagpersoner som ønsker å styrke sine kunnskaper og utvikle sin kompetanse for å kunne yte best mulig hjelp til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer.

"Studiet har veldig mange gode forelesere, aktuelle temaer som er midt i blinken for oss som jobber i rusfeltet, og vi har et veldig godt klassemiljø."

– Gunnar Brenne, tidligere student

Utdanningens innhold

 • Ruspolitikk og behandlingshistorikk.
 • Rusfeltets idehistorie.
 • Sosialpolitiske føringer og lovgivning.
 • Begrepet avhengighet.
 • Etikk og brukermedvirkning.
 • Skadereduserende tilnærminger.
 • Vitenskapsteori og metode.
 • Rusproblematikk i et familie- og nettverksperspektiv.
 • Traumer og posttraumatiske stresslidelser.
 • Forebygging av rusproblemer.
 • Psykiske lidelser og rusmisbruk.
 • Behandlingsforskning og behandlingsevaluering.
 • Relasjoner, kommunikasjon og samhandling.
 • Forholdet mellom makt og hjelp.
 • Rusmiddelbruk og kjønn.
 • Sekundær traumatisering / omsorgstretthet.

Veiledning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk har krav om 80 timer veiledning i gruppe i løpet av studiet. Veiledningen har student selv ansvar for og må betale ekstrakostnader for. Høgskolen godkjenner veileder og skal på slutten av studiet ha bekreftelse fra veileder om at studenten har deltatt på veiledning.

Emner

 • Perspektiver på rus- og avhengighetsproblematikk
 • Kunnskapsbasert argumentasjon
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vurdering av kvalitet i tjenesteutøvelse
 • Forebygging av arbeidsrelatert stress
 • Forprosjekt til fordypningsoppgave
 • Fordypningsoppgave
For kontakt eller mer informasjon om Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

 • 3-årig høgskoleutdanning i helse- eller sosialfag. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
 • Minst ett års praksis i direkte pasient-/klientarbeid innen fagfeltet etter endt utdanning.
 • Søkere må også under utdanningen ha minst halv stilling med klient-/pasientarbeid i forhold til mennesker med rusproblemer.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Deltid

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 11400
Totalt per semester: Kr 12180

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer