Vis studentum.no som: Mobil

Verdibasert ledelse - Master

VID Oslo
Sammendrag
Heltid/deltid
2-4 år
Master, 2 år
Oppstart: Kontakt VID - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Verdibasert ledelse - Master

Master i verdibasert ledelse

Master i verdibasert ledelse – VID Oslo

Studiets fagområde og kjerneområde er utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet er tverrprofesjonelt. Hensikten med studiet er at studentene skal øke sin kompetanse, slik at de kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til utviklingsprosesser for fornyelse av tjenester til eldre, i samhandling med brukere, pasienter, pårørende og frivillige

Hva lærer du?

Med økende antall eldre, samt mangel på profesjonsutøvere i helse- og omsorgssektoren, må dagens tjenester endres. En mer heterogen eldrebefolkning med økt kulturell og sosial ulikhet stiller nye krav til helse- og omsorgstjenestene med tanke på brukerinvolvering, medbestemmelse og persontilpassede tjenester. Eldres levekår og sosiale situasjon er viktige faktorer i tjenesteutvikling. Det blir vurdert hvordan disse faktorene påvirker helse, livskvalitet og behov for helse- og omsorgstjenester. Utformingen av helse- og omsorgstjenester er i rask endring og helse- og velferdsteknologisk løsninger spiller en stadig større rolle.

I lys av aldring og helseutfordringer, multisykdom og helsefremming/forebygging, diskuteres fremtidens tjenesteutvikling i helse- og omsorgssektoren. Vurderinger av sosiale, kulturelle og teknologiske tverrprofesjonelle tjenestebehov for ulike sårbare grupper eldre, blir tematisert. Spenningsfeltet mellom helsefremmende og forebyggende perspektiv med krav til mestring, og rådende oppfatninger om sykdom og helseutfordringer og rett til omsorg blir tematisert.

Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling er et emne som praktisk gir studentene mulighet til å gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe sammen med en ekstern samarbeidspartner i helse- og omsorgssektoren. I forkant av prosjektet vil det bli gitt en grundig innføring i prosjekt som metode i endring og innovasjon i tjenesteutvikling. Offentlige dokumenter og lover som regulerer og setter premisser for tjenesteutvikling er sentrale, samt ulike tilnærminger for å definere god kvalitet.

I masteroppgaven velger studenten et tema innen fagområdet helse- og omsorgstjenester og kjerneområdet tjenesteutvikling til eldre og lager en obligatorisk prosjektbeskrivelse over eget tema samt gjennomfører et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt.

Hvorfor velge studiet?

  • Sentralt faglig innhold og en fremtidsrettet utdanning
  • Stor valgfrihet når det gjelder spesialisering/fordypning
  • Godt studiemiljø med tett oppfølging fra lærere
  • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder
  • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, heltid og deltid
For kontakt eller mer informasjon om Verdibasert ledelse - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Yrkesmuligheter etter endt utdanning

Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet kvalifiserer til:

  • stillinger innenfor helse- og omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
  • stillinger innenfor undervisningsområdet for helse- og omsorgsfag

Videre studiemuligheter

Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. 

Opptakskrav/Søknad

Masterstudiet bygger på fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse i helse- og sosialfag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (90 / 120 studiepoeng)

Kostnader

Heltid

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 320 kr
Studieavgift: 8600 kr
Totalt per semester: 9380 kr


Deltid

Semesteravgift: 460 kr
Kopiavgift/Studentråd: 320 kr
Studieavgift: 6100 kr
Totalt per semester: 6880 kr

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Verdibasert ledelse - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Oslo

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Oslo

VID Oslo

Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Oslo

Kontaktinformasjon til VID Oslo

VID Oslo

Diakonveien 14–18
0370 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Verdibasert ledelse - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

"Det er givende å jobbe med menn...

Det er veldig bra å studere her. Jeg har blitt positivt overrasket. Det er en høgskole hvor en får god kontakt med lærerne og de andre studentene.

Les mer
Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer
"Det beste er det gode miljøet p...

Det beste med VID Oslo er det gode miljøet på skolen, som er både Inkluderende og går på tvers av klassene. Studentene smiler til hverandre i gangene og en føler seg sett. I tillegg er lærerne svært er kompetente og flinke.

Les mer
"En nødvendig og viktig jobb"

Jeg ville studere sosialt arbeid fordi jeg alltid har vært interessert i hvorfor folk gjør det de gjør. Hvorfor greier noen seg bra, mens andre ender opp som sosialhjelpsmottakere? Hvilke forbyggende tiltak finnes som kan hjelpe flere så de ikke ender som trygdemottakere? 

Les mer