Praksisveilederutdanning helsefag

VID Helgeland
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier, Sandnessjøen
Kontakt skolen
Søknadsfrist: Kontakt skolen
Nettbasert med samlinger

Praksisveilederutdanning helsefag

gruppesamtale i sirkel

Praksisveilederutdanning helsefag

Praksisveilederutdanningen er et studietilbud som kvalifiserer for veiledning av studenter i praksisstudier, og skal bidra til å utvikle veilederkompetanse i egen yrkesrolle.

Målgruppe, varighet og informasjon

Emnnets målgruppe er praksisveiledere for studenter i studieprogram med veiledede praksisstudier. Søkere som har studenter i praksis tilknyttet VID vil få første prioritet i inntaket.

Kurset går over fire dager der de to første blir fysisk i Sandnessjøen (gitt at ikke restriksjoner umuliggjør det) mens de to andre arrangeres digitalt. I tillegg vil de som veileder studentene høsten 2022, møte andre veiledere og kursansvarlige før, under og etter veiledning av studentene der fokuset er veiledning på egen veiledning. Dette vil være ukentlige digitale samlingene på 1-2 timer der en deltar i faste team sammen med 5-6 veiledere.

Kurset vil gi 10 studiepoeng gitt at deltakere tar eksamen. De som ønsker å gjennomføre uten å ta eksamen får bevis for at den har deltatt.

Hovedtemaer

 • Ulike perspektiver og tradisjoner innenfor veiledning - sentrale begreper, teorier og empiri
 • Veileders rolle og funksjoner
 • Maktperspektivet i veilederrollen
 • Veiledningsprosessen
 • Refleksjoner over egne muligheter og utfordringer som veileder

 
Arbeids- og undervisningsformer

Praksisveilederutdanningen er samlingsbasert med to samlinger á to dager. Læringsaktiviteter

 • digitale ressurser
 • forelesninger
 • dialog og diskusjon
 • arbeid i gruppe
 • selvstendig studentarbeid
 • veiledning.

Det benyttes nettbasert læringsplattform.

For kontakt eller mer informasjon om Praksisveilederutdanning helsefag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Studiefakta, Tittel m.m

Enkeltemne, 10 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praksisveilederutdanning helsefag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til VID Helgeland

VID Helgeland

Novikveien 47
8800 Sandnessjøen

Tlf: +47 990 90 005

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Praksisveilederutdanning helsefag:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!