Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan blir jeg psykiatrisk sykepleier?

Hvordan bli psykiatrisk sykepleier?

Spesialsykepleier innen psykisk helse er et spennende og utfordrende yrkesområde, hvor du jobber med å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer. Vil du vite mer om videreutdanningen før du tar steget videre? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. 

Videreutdanning til psykiatrisk sykepleier

For å bli psykiatrisk spesialsykepleier må du fullføre og bestå spesialisering innen psykisk helsearbeid. Utdanningen er ofte organisert som et deltidsstudium over 2 år, og gir deg 60 studiepoeng. Det blir derimot mer og mer vanlig å ta spesialiseringen gjennom en masterutdanning.

For å kunne søke på opptak til videreutdanningen kreves det at du har fullført og bestått bachelor i sykepleie, i tillegg til å ha minst 1 års yrkeserfaring som sykepleier. Videreutdanningen er tilgjengelig ved flere ulike universiteter og høgskoler i Norge. Det er lokalt opptak, som vil du at du søker direkte gjennom skolens hjemmeside.

I løpet av utdanningen vil du tilegne deg kompetanse som gjør deg i stand til å følge opp og ta ansvar for pasienter med ulike typer lidelser, som ofte er psykiske. Vanlige emner i spesialistutdanningen kan for eksempel være psykisk helse, utviklingshemming, kvalitetsforbedring innen psykisk helse eller helsevitenskap. Spesialiseringen i psykisk helsearbeid inkluderer også praksis, hvor du vil anvende dine kunnskaper. 

Hva jobber en psykiatrisk sykepleier med og hvor?

En psykiatrisk sykepleier diagnostiserer ikke psykiske lidelser, slik som en psykolog eller psykiater gjør. Derimot er det ofte et samarbeid mellom dem, i tillegg til vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Du vil arbeide som sykepleier, og har spesialkompetanse i pasienter med psykiske lidelser.

Psykiatriske sykepleiere jobber på flere ulike steder. De fleste jobber ved distriktspsykiatrisk senter, sykehus, innen kommunal helse- og sosialtjeneste eller i spesialhelsetjenesten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en psykiatrisk sykepleier kan for eksempel være: 

  • Forebygge lidelser
  • Hjelpe til å finne ut hva en pasient sliter med
  • Hjelpe pasienten med mestring, blant annet gjennom samtaler med pasienten og familien
  • Organisere aktiviteter og treningsopplegg, individuelt eller i grupper, med mennesker i lignende situasjoner
  • Hjelpe pasienten med eventuelle andre sykdommer
  • Hjelpe til i krisesituasjoner, for eksempel å bistå de skadde og deres familier ved store ulykker

 

Personlige egenskaper

Psykiske sykepleiere spiller en viktig rolle i å hjelpe og veilede mennesker til å mestre utfordringer og øke deres livskvalitet. Det er derfor viktig at du er god på samarbeid og kommunikasjon, i tillegg til å være ansvarsbevisst og har evnen til å vise empati og omsorg. 

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilde: utdanning.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan blir jeg anestesisykepleier?

Vil du bli anestesisykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Kan jeg bli sykepleier uten studiekompetanse?

Når du søker på sykepleierstudiet i Norge, er generell studiekompetanse et opptakskrav. Men det finnes flere ulike måter å komme inn på studiet. Les mer om hvordan her!

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg intensivsykepleier?

Vil du bli intensivsykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer