Vis studentum.no som: Mobil

Kan jeg bli sykepleier uten studiekompetanse?

Hvordan bli sykepleier uten studiekompetanse 

For å bli  sykepleier i Norge må du fullføre et bachelorprogram i sykepleie ved et universitet eller en høyskole, hvor et av opptakskravene er generell studiekompetanse. Når du har fullført det treårige studiet, får du autorisasjon på yrkestittelen fra Helsedirektoratet. 

Derimot oppfyller ikke alle kravet om generell studiekompetanse. Noen har gått en yrkesfaglig utdanning, andre mangler fag eller har ikke fullført videregående skole. Kanskje du har jobbet innen helse og omsorg, og  ønsker nå en formell utdanning for å bli sykepleier i voksen alder? Uansett hva situasjonen din er, finnes det måter du kan komme inn på sykepleierstudiet. 

Realkompetanse

Ifølge regelen om realkompetanse, kan du søke til sykepleierutdanningen uten generell studiekompetanse dersom du er over 25 år. Når du søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse, må du dokumentere minst 5 år med relevant erfaring. Erfaringen kan for eksempel komme av lønnet eller ulønnet yrkespraksis, organisasjonsarbeid eller utdanning. Erfaringen skal dokumenteres i form av attester på praksis, utdanning eller arbeid med pasienter i helse- og omsorgssektoren. 

Sykepleierutdanningen i Norge har videre krav til karakterer i matematikk og norsk (NO3MA3). Du må ha en gjennomsnittskarakter på minst 3 i begge fagene. Du dekker også kravet til matematikk om du har bestått S1, S2, R1 eller R2. Dette betyr også at du må fylle disse kravene for å kvalifisere til opptaket. Mangler du karakterer i disse fagene eller trenger bedre karakterer, kan du ta opp fagene.

Selv om du oppfyller kravene til realkompetanse, er det ikke sikkert at skolen vurderer søknaden din. Det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å godkjenne eller avvise søknaden. Sjekk derfor skolens hjemmeside om de tilbyr opptak basert på realkompetanse. Noen skoler oppgir også hvor mange plasser de har tilgjengelig for opptak på grunnlag av realkompetanse . 

Hvordan få generell studiekompetanse

Dersom du ikke har realkompetanse, finnes det måter å oppnå generell studiekompetanse som ikke innebærer 3 år med studieforberedende fag på vgs. Hensikten med alternative veier til studiekompetanse, er å muliggjøre utdanning på høyere nivå for alle som er motiverte til det, uavhengig av tidligere utdannings- og karrierevalg. 

Yrkesfag

Dersom du har en yrkesfaglig utdannelse trenger du kun å gjennomføre de seks studiekompetansefagene for å få generell studiekompetanse, dersom du ikke allerede har gjennomført disse. 

Studiekompetansefagene inkluderer:

  • Matematikk (1P+2P)
  • Norsk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Historie

Disse fagene tilsvarer ett skoleår på vgs. Det er flere private utdanningsinstitusjoner som tilbyr kurs i studiekompetansefagene, både i klasserom og på nett.

23/5 regelen

Har du ikke fullført eller bestått videregående skole, kan du oppnå generell studiekompetanse gjennom 23/5 regelen. For å fylle kravene for denne regelen, må du være 23 år eller eldre det året du søker og ha minst 5 års erfaring. Du må i tillegg ha fullført de seks studiekompetansefagene.

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilde: utdanning.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg intensivsykepleier?

Vil du bli intensivsykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hva er sykepleie?

Vil du vite mer om sykepleie som fagområdet og yrke? Her finner du informasjon om hva sykepleie er, vanlige arbeidsoppgaver som sykepleier og yrkesetiske retningslinjer for sykepleie!

Les mer
Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan er praksisperioden i sykepleie?

Lurer du på hvor lang praksisperioden er, hvor den foregår og hva det innebærer å være i praksis? Vi har samlet informasjon om praksisperioden for deg som vil bli sykepleier nedenfor, og håper dette hjelper deg på veien mot sykepleierdrømmen.

Les mer