Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan blir jeg kreftsykepleier?

Hvordan bli kreftsykepleier

En kreftsykepleier arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende. Vil du vite mer om videreutdanningen før du tar steget videre? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. 

Om videreutdanningen

For å bli en kreftsykepleier må du ta en spesialiserende videreutdanning innen kreftsykepleie, enten ved et universitet eller en høgskole. Du kan enten ta et årsstudium på 60 studiepoeng for å få spesialsykepleie-kompetanse innen fagområdet, eller ta en master med fordypning i kreftsykepleie (120 studiepoeng). 

Dersom du ønsker å søke til denne videreutdanningen, er det et formelt krav at du har fullført og bestått bachelor i sykepleie og har 2 års relevant yrkeserfaring som autorisert sykepleier. Vær også oppmerksom på at noen utdanningsinstitusjoner krever politiattest til søknaden.

Gjennom studieløpet vil du tilegne deg teoretisk kunnskap om alle fasene i kreftsykdom, og anvende dine kunnskaper gjennom praksis. Du vil lære om behandling, rehabilitering og forebygging av sykdommen, i tillegg til lindring av smerter. Videreutdanningen består av emner som for eksempel: sykepleie ved kreftbehandling, livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og vitenskapsteori, forskningsmetoder og -etikk. 

Hva jobber en kreftsykepleier med og hvor?

Kreftsykepleiere jobber med forebygging, lindring, behandling og rehabilitering av kreftpasienter i alle aldre. En del av jobben er å vise en helhetlig omsorg, både for pasienter og for deres pårørende. Arbeidsoppgavene vil variere fra dag til dag og sted til sted, men de fleste kreftsykepleiere vil jobbe med å:

  • Lindre symptomer
  • Støtte og gi omsorg til pasienten og pårørende
  • Støtte og hjelpe i livets sluttfase for døende pasienter
  • Gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger 

Som kreftsykepleier kan du jobbe flere ulike steder, som for eksempel innen spesialhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner eller andre private virksomheter. 

Personlige egenskaper 

Du vil møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, hvor der er viktig å kunne vise empati, tillit og omsorg. Du må også ha evnen til å beholde roen i stressede og kaotiske situasjoner, og likevel kunne formidle budskap på en klar og tydelig måte. Som kreftsykepleier kommer du i tillegg til å samarbeide med flere ulike avdelinger, derfor er kommunikasjons- og samarbeidsevne viktig. 

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilde: utdanning.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan blir jeg operasjonssykepleier?

Vil du bli operasjonssykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan består jeg anatomieksamen?

Anatomi er et emne alle sykepleierstudenter må gjennom og bestå, men ofte finner vanskelig å mestre. Les mer om hvordan du består eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg sykepleier?

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du blir sykepleier; hvilken utdanning du må ha, opptakskrav og hva du kan forvente. Les mer om sykepleierstudiet her!

Les mer