Vis studentum.no som: Mobil

Hva er sykepleie?

Hva er sykepleie? 

Sykepleie er en profesjon, en vitenskapelig disiplin med et sammensatt fagområde uten en enkel eller spesifikk definisjon. Ansvarsområdet har blitt mer komplekst med tiden. Vitenskapelig og teknologisk utvikling og fremgang har påvirket sykepleiens praksis og prosedyrer, og kan bidra til å forklare hvorfor en sykepleiers ansvarsområder har økt i grad og omfang. 

Som sykepleier jobber du med psykisk så vel som fysisk helse og omsorg, med mennesker i alle aldre og fra ulike kulturer. Det innebærer å forebygge og behandle sykdom, enten om den er akutt eller kronisk. Det dreier seg også om å lindre sykdom og bistå pasienter til å leve med sykdommen sin. Det er ikke bare fysisk helse og omsorg som er i fokus, men også problematikk rundt psykisk helse eller rus er vanlige temaer. 

Vanlige arbeidsoppgaver

Sykepleiere får stadig flere arbeidsoppgaver og behovet for flere kompetente faglærte øker. Som sykepleier må du analysere og bruke forskjellig type kunnskap og ofte utøve skjønn på stående fot i ulike krevende situasjoner. Gitt økningen i arbeidsoppgaver og ansvarsområder, blir det mer komplisert å gi nøyaktige beskrivelser på hvilke arbeidsoppgaver yrket inkluderer.

Vi kan derimot nevne noen av de vanligste: 

  • Observasjon og vurdering av pasienter og deres behov
  • Utføre og assistere i sykepleieprosedyrer
  • Diagnostisering, behandling, oppfølging og forebygging av sykdom
  • Lindring av smerter og plager
  • Administrasjon av medikamenter
  • Ivaretakelse av pasienters behov
  • Bistå pasienten i å mestre å leve med sykdom og lidelse

Det kan være utfordrende å holde orden på alle oppgavene og ha god tidsstyring i en travel hverdag hvor sykepleieren ofte har ansvar for mange pasienter samtidig. Derfor vil evnen til å koordinere helsetjenestene, samtidig som du samarbeider med de involverte i pasientbehandlingen være essensielt. Dette innebærer at du må ta mye ansvar og kunne ta ledelse i ditt arbeid - som er både utfordrende og spennende! 

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleien i Norge

Sykepleie er et fagområde hvor yrkesetiske retningslinjer ikke kan oversees. Som sykepleier bærer dine handlinger mye vekt, i og med at de ofte har en direkte påvirkning på dine pasienters helsetilstander. Det er viktig å sørge for at færrest mulig uhell og nestenuhell forekommer, samt unngå feil som leder til alvorlige konsekvenser. Likevel kan man aldri fullstendig unngå uønskede hendelser og feil. 

Sykepleiens yrkesetikk bidrar til at færre uhell oppstår. Retningslinjene skal veilede og gi retning for dine holdninger og handlinger i utøvelse av faget og i møte med pasienter, pårørende, medarbeidere, arbeidsstedet og samfunnet. Retningslinjene tar for seg områder som ansvar, respekt, støtte og omtanke, samt ivaretakelse av pasienten og å utøve handlinger basert på kunnskap og aktuelt lovverk.

Viktigst av alt, er de grunnleggende verdiene om barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettigheter - for å sette menneskers liv og verdighet fremst.

Ler mer her om hvordan du utdanner deg til å bli sykepleier.

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilder: ansa.no, helsedirektoratet.no, nsf.no, snl.no

Sist oppdatert: 04 apr 2022

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 05.11.2021

Hvordan blir jeg kosmetisk dermatologisk sykepleier?

Vil du bli kosmetisk dermatologisk sykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha.

Les mer
Sist oppdatert: 05.11.2021

Hvordan er praksisperioden i sykepleie?

Lurer du på hvor lang praksisperioden er, hvor den foregår og hva det innebærer å være i praksis? Vi har samlet informasjon om praksisperioden for deg som vil bli sykepleier nedenfor, og håper dette hjelper deg på veien mot sykepleierdrømmen.

Les mer
Sist oppdatert: 05.11.2021

Kan jeg bli sykepleier uten studiekompetanse?

Når du søker på sykepleierstudiet i Norge, er generell studiekompetanse et opptakskrav. Men det finnes flere ulike måter å komme inn på studiet. Les mer om hvordan her!

Les mer
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!