Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan er praksisperioden i sykepleie?

Hvordan er praksisperioden for en sykepleierstudent?

Sykepleierutdanningen består av både klasseromsundervisning og praksisperioder. Kombinasjonen av læremåter gjør deg godt rustet til utfordringene du vil møte på som nyutdannet sykepleier. Lurer du på hvor lang praksisperioden er, hvor den foregår, og hva det innebærer å være i praksis? Vi har samlet informasjon om praksisperioden for deg som vil bli sykepleier nedenfor, og håper dette hjelper deg på veien mot sykepleierdrømmen.

Hvorfor er praksis en så stor del av sykepleierutdanningen?

Praksisstudier er en viktig del av sykepleierutdanningen. Praksisperioden utgjør så mye som 90 studiepoeng, som tilsvarer halvparten av studieløpet.

Formålet med sykepleierutdanningen er blant annet at den skal «sikre at kandidaten kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Kandidaten skal kunne ta ansvar for og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling. Utdanningen skal bidra til at kandidaten utvikler gode ferdigheter i kommunikasjon, veiledning og samhandling. Kandidaten skal kunne utøve sykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv»
- Utdrag fra rammeplanen for sykepleie

Hensikten med praksisstudier er å få læringsutbytte av praktisk erfaring, samt  knytte teoretisk kunnskap opp mot praktisk arbeid. Å møte pasienter og pårørende i reelle situasjoner er utfordrende, og vil gi deg erfaring av stor betydning når du senere skal ut i arbeidslivet. Som student i praksis, kommer du til å lære mye som ikke står skrevet i skolebøkene. 

Når du starter praksisperioden vil de aller fleste situasjoner være nye. Det er helt naturlig å  å være usikker i begynnelsen, men for hver dag lærer du og blir mer dreven. Se på praksisperioden som en gylden mulighet til å finne ut av hvilken retning du ønsker å gå innen sykepleie, eller hva du helst vil jobbe med etter endt studie. 

Hvordan ser praksisperioden ut?

En bachelorgrad i sykepleie går over 3 år, og i løpet av studietiden vil du ha flere praksisperioder. Formålet med hver praksisperiode er at du som student skal få et spesifikt læringsutbytte. Vanligvis vil du bli plassert ut på 6 ulike praksissteder. På hvert sted er du i praksis 4 dager i uken, i 6-10 uker. Minst 3 av praksisperiodene har en varighet på minst 8 uker, der spesialisthelsetjenesten skal være en av disse. 

Etter bestemmelser fra Kunnskapsdepartementet skal praksisstudiene omfatte følgende områder:

  • Spesialisthelsetjenesten innen medisin
  • Spesialisthelsetjenesten innen kirurgi
  • Psykisk helsearbeid og psykiatri
  • Eldreomsorg og geriatri
  • Hjemmesykepleie
  • Ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier.

Universitetene og høgskolene som tilbyr sykepleierstudiet har kvalitetsgodkjente samarbeidsavtaler for praksisplasser. Du må være forberedt på at du potensielt kan plasseres i kommuner utenfor studiestedet, som i noen tilfeller kan innebære at du må flytte for en periode. Hvis du fyller krav for tilrettelegging er det mulig å søke om særlig tildeling av praksisplass for geografisk fordeling. Det er derimot ikke mulig å få dispensasjon for ubekvemme arbeidstider. Hvilke krav som må oppfylles for å søke særlig tildeling av praksisplass, finner du på skolens nettside. 

Som sykepleierstudent i praksis vil du møte på situasjoner der du føler deg usikker og har spørsmål. Du vil derfor bli tildelt en veileder du kan kontakte både på praksisfeltet og på studiestedet. Din veileder er en kontaktsykepleier som vil følge deg gjennom hele praksisperioden og er ansvarlig for at du får en gjennomgang av alt som står i læreplanen.  

Praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått i samarbeid mellom din lærer og veileder. Som student har du rett på skriftlig melding 3 uker før avsluttet praksisperiode dersom det skulle oppstå tvil på om studiet kan godkjennes. Her vil du få informasjon om hva du må forbedre, og hvilke krav som må oppfylles for at du skal bestå praksisstudiene. 

Praksis i utlandet

Som sykepleierstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet. Å ta et utvekslingsopphold vil gi deg erfaring på andre områder enn bare sykepleie. Du vil bli kjent med en ny kultur, få nye perspektiver og mulighet til å lære om hvordan helsevesenet fungerer i et annet land. 

Hvert enkelt skolested som tilbyr sykepleierutdanningen i Norge har avtaler med skoler utenlands. Hvilke tilbud som finnes varierer mellom ulike skoler, men vanlig er tilbud om utveksling i løpet av 4-6 semester. Hvilke krav som stilles for å kunne ta utvekslingsstudier, når du kan reise og hvor, finner du på nettsidene til utdanningsinstitusjonen. 

Vil du ta hele sykepleierutdanningen i utlandet? Finn informasjon og bli inspirert her

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilder: Lovdata.no, Uis.no, Uia.no, Uit.no, Ntnu.no

Sist oppdatert: 09 nov 2022
Picture of Karoline Sten
Karoline Sten
Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan blir jeg anestesisykepleier?

Vil du bli anestesisykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hva er sykepleie?

Vil du vite mer om sykepleie som fagområdet og yrke? Her finner du informasjon om hva sykepleie er, vanlige arbeidsoppgaver som sykepleier og yrkesetiske retningslinjer for sykepleie!

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg barnesykepleier?

Vil du vite mer om hvordan du blir barnesykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer