Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan blir jeg jordmor?

Hvordan bli jordmor? 

Mange sykepleiestudenter ønsker å videreutdanne seg til å bli jordmor. Jordmor er et yrke for deg som vil jobbe med gravide og deres svangerskap. Vil du vite mer om videreutdanningen før du tar steget videre? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. 

Videreutdanning til jordmor

For å få yrkestittel som jordmor må du ta en toårig spesialistutdanning innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. For å kunne søke på opptak til jordmorutdanningen kreves det at du har fullført og bestått en bachelor i sykepleie, i tillegg til å ha 1 års yrkeserfaring som sykepleier. Videreutdanningen er tilgjengelig ved 6 ulike utdanningsinstitusjoner i Norge.

I løpet av utdanningen tilegner du deg kompetanse for å følge opp og ta ansvar for den fødende og hennes barn. Du vil blant annet få kunnskap i emner som svangerskap, helse og rettigheter og barseltid. I løpet av ditt siste studieår skriver du en masteroppgave. 

Det finnes også muligheter for videre- og etterutdanning for jordmødre, blant annet innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon. 

Hva jobber en jordmor med og hvor?

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende, under og etter svangerskapet. Du veileder og gir informasjon om amming, helse tilknyttet graviditetsperioden og om seksualitet. Arbeidsoppgavene dine innebærer blant annet gynekologiske rutinekontroller, prevensjonsveiledning, rutineblodprøver og å ta imot barnet ved fødsel.

Som jordmor kan du jobbe på ulike steder, både i privat og offentlig sektor. De fleste jordmødre er ansatte ved fødeavdelinger på sykehus, fødestuder, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. 

Jobbmuligheter: 

  • Jordmor
  • Undervisning
  • Forskning
  • Helseadministrasjon

 

Personlige egenskaper

Du vil spille en sentral rolle i livet til kommende foreldre. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Her er det viktig å vise omsorg og empati. Du må også være selvstendig, ettersom akutte situasjoner hvor du må ta viktige avgjørelser på egenhånd kan oppstå. 

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilde: utdanning.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan blir jeg operasjonssykepleier?

Vil du bli operasjonssykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg psykiatrisk sykepleier?

Vil du bli psykiatrisk sykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha.

Les mer
Sist oppdatert: 11.08.2022

Sykepleierguiden

Her finner du vår sykepleierguide. Den har vi laget for deg som lurer på hva det innebærer å jobbe som sykepleier, hvilken utdanning du må ha, samt hvilke videreutdanninger du kan ta for å bli spesialsykepleier.

Les mer