Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan blir jeg sykepleier?

Hvordan blir jeg sykepleier?

Sykepleier er en beskyttet tittel. For å oppfylle kravene om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, må du gå en profesjonsutdanning på høyere nivå. Du må altså fullføre en bachelor i sykepleie ved et universitet eller en høyskole for å bli tildelt yrkestittelen. 

Du kan gjennomføre utdanningen enten på heltid eller deltid. Du kan ikke gå et fullt sykepleiestudium på fagskole eller på nett.

Formålet med studiet 

Formålet med sykepleierutdanningen er at du skal lære å utøve din jobb som sykepleier på best mulig måte - fremme helse, samt forebygge og behandle sykdom. Dette inkluderer blant annet å lindre smerter og tilrettelegge for en verdig død for mennesker i alle aldre og livsfaser. 

Studiet består at følgende kunnskapsområder: 

 • Helse og sykdom
 • Etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Faglig ledelse og tjenesteutvikling
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse

 

Oppbygging av studiet

Studieløpet er bygget opp slik at du lærer deg de grunnleggende kunnskapene først, før du bygger på med de mer kompliserte emnene. Du skal også lære deg å se sammenhengen mellom de ulike fagene, slik at du får en overgripende forståelse for hele fagområdet, og dermed blir godt rustet for et arbeidsliv som sykepleier. 

I dette inngår fag eller emner som for eksempel: 

 • Anatomi, fysikk og biokjemi
 • Symptomer, sykdommer og sykdomsforløp
 • Habilitering og rehabilitering 
 • Psykisk lidelse og helse 
 • Farmakologi
 • Legemiddelhåndtering
 • Sykepleieprosedyrer

 

Teknologiske verktøy og hjelpemidler har blitt mer integrert og implementert i sykepleieryrket. Gjennom studiet vil du derfor også lære om relevante teknologiske verktøy, i tillegg til å anvende disse gjennom praksis. I sykepleien i dag brukes for eksempel digitale oppslagsverk for prosedyrer og praksiser.

Det teoretiske grunnlaget du får i klasseromsundervisning, anvendes og praktiseres underveis i studiet når du fullfører den nødvendige praksisen. Omtrent halvparten av studieløpet består av praktisering av sykepleieprosedyrer og teori. Les mer om hvordan praksisperioden foregår

Opptakskrav - snitt

Når du søker på utdanning i grunnleggende sykepleie, er det et formelt krav at du har generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du lese vår artikkel om hvordan du blir sykepleier uten studiekompetanse (link). 

Opptaket til sykepleierstudiet foregår hver vår gjennom Samordna Opptak. Helse og medisinfag, herunder sykepleie, viser seg år for år å være svært populært blant studenter. Dette gjør naturligvis at poenggrensene blir høye. Gjennomsnittlig ligger poenggrensen på ca. 47-49 poeng for ordinært opptak, og 43-44 poeng for førstegangssøkende på sykepleiestudiene i Norge. Suppleringsopptak ligger på et noe lavere nivå.

Hvor i Norge kan jeg ta utdanningen i sykepleie?

Du ta sykepleierutdanningen ved 13 ulike universiteter og høgskoler i Norge. Utdanningsinstitusjonene har ulike opptakskrav og poenggrenser du bør sjekke ut før du søker. Les mer om sykepleierutdanningen i Norge

Videreutdanning

Mange ønsker å spesialisere seg innen et bestemt område i sykepleie. Du kan ta mange forskjellige spesialistutdanninger, avhengig av hva slags sykepleier du ønsker å bli. Se våre artikler om hva slags sykepleier du kan videreutdanne deg til.

Du kan også ta sykepleierutdanning eller videreutdanning i utlandet, men da må du være klar over reglene. Les mer her.

Finn din sykepleierutdanning her

 

Kilder: lovdata.no, samordnaopptak.no, snl.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan er praksisperioden i sykepleie?

Lurer du på hvor lang praksisperioden er, hvor den foregår og hva det innebærer å være i praksis? Vi har samlet informasjon om praksisperioden for deg som vil bli sykepleier nedenfor, og håper dette hjelper deg på veien mot sykepleierdrømmen.

Les mer
Sist oppdatert: 09.11.2022

Hvordan blir jeg operasjonssykepleier?

Vil du bli operasjonssykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg barnesykepleier?

Vil du vite mer om hvordan du blir barnesykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer