Viser 1-20 av 50 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 50 treff
1
2
3

Hvorfor studere Ernæring?

Er du interessert i folkehelse og vil bidra til utvikling av et mer bærekraftig kosthold for mennesker verden over? En utdanning innen ernæring gir deg flere karrieremuligheter innenfor matvareindustrien og opplysningsvirksomhet.

Et sunt kosthold har stor betydning for god helse gjennom hele livet. Helt fra fosterliv til voksen alder vil et godt kosthold være essensielt både for utvikling og vekst, i tillegg til samt være med på å forebygge livsstilssykdommer. I dagens samfunn er det store utfordringer knyttet til kosthold. En utdanning i ernæring er derfor tidsaktuell og viktig for å , og det blir sett på som viktig å utdanne personer med bred kompetanse på fagområdet.

En utdanning innen ernæring vil gi deg kompetanse innenfor helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid. Du vil også få kunnskap om forskningsmetoder som brukes innen ernæringsfeltet. 

Utdanninger innen Ernæring

En utdanning i Ernæring vil primært gi deg kunnskap om hvordan kosthold påvirker kropp og helse. For å forstå sammenhengen mellom kosthold og helse vil god forståelse i realfag være gunstig. Eksakt hvilke fag som er inkludert i utdanningen og hvor fokuset ligger, varierer etter utdanningens lengde og hvilken retning du har valgt på studiet. Hvis du ønsker å ta en bachelor eller mastergrad i Ernæring vil du både få grundig kunnskap i human ernæring i tillegg til kunnskap i realfag, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode.

Læren om ernæring inkluderer forståelse for fordøyelse og opptak av næringsstoffer i kroppen, metabolisme, matens innhold, mennesket fysiologi og samfunnsutfordringer. Som utdannet ernæringsfysiolog vil du spille en viktig rolle i samfunnet. Du vil kunne være med på påvirke mange menneskers liv, da kunnskap om næringsstoffer og kosthold er en viktig del av sykdomsbehandling ved ulike medisinske tilstander og diagnoser.

Innenfor fagområdet Ernæring finnes det flere ulike studieretninger. Noen av dem er:  

  • Klinisk ernæring
  • Fysisk aktivitet og ernæring
  • Kost og ernæring
  • Human ernæring
  • Helse og ernæring

En utdanning innen Ernæring finnes både som enkeltemner, årsstudium, bachelorgrad, mastergrad og som videreutdanning. Noen utdanninger er tilgjengelige som nettstudier.

Ernæring i utlandet

Hvis du ønsker å studere Ernæring i utlandet finnes det flere muligheter. Du kan både ta en fullstendig utdanning, eller ta utveksling fra en norsk utdanningsinstitusjon. Å studere i utlandet vil utover faglig kompetanse, gi deg opplevelser og erfaringer som du ikke hadde fått ved et norsk studiested. Du vil blant annet bli utfordret i kommunikasjon, lære om andre kulturer og få nye perspektiver.  

Jobbmuligheter innen ernæring

Med en utdanning i Ernæring får du kompetanse til å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid i både privat og offentlig sektor. Du vil være kvalifisert til å jobbe i stillinger innen matvareindustrien og opplysningsvirksomhet. Du kan også jobbe med forskning og utviklingsarbeid innen ernæring, mat og helse.

Spesifikke utdanninger kan gi deg en beskyttet tittel som Klinisk ernæringsfysiolog. For å få tittelen kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet. Titlene ernæringsekspert, ernæringsrådgiver og ernæringskonsulent er ikke beskyttet.  

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!