Slik blir du klinisk ernæringsfysiolog

Alt vi får i oss av mat og drikke påvirker helsen vår og rett kosthold kan forebygge en rekke sykdommer. Men hva gjør en ernæringsfysiolog? Les alt du trenger å vite nedenfor!

Alt vi får i oss av mat og drikke påvirker helsen vår og rett kosthold kan forebygge en rekke sykdommer. Men hva gjør egentlig en ernæringsfysiolog? Hvilken utdanning kreves? Og hva kan du forvente i lønn?  

 
Hva gjør en ernæringsfysiolog? 

Ernæringsfysiologer forebygger mot ernæringsrelaterte sykdommer og fremmer god helse gjennom kostholdsveiledning. De veileder mennesker i alle aldre og tilpasser personlige ernæringsplaner med hensyn til medisinsk historie, kostholdspreferanser og livsstiler.  

Typiske arbeidsoppgaver 

 • Kartlegge klienters kostholdsvaner og ernæringsbehov  
 • Utforme ernæringsplaner for å håndtere spesifikke helseproblemer som vektkontroll, diabetes og matallergier 
 • Veilede og lære klienter om riktig kosthold 
 • Følge opp klientenes fremgang og tilpasse ernæringsplanen 
 • Utdanne og veilede helsepersonell og andre som jobber med mat 

 

 
Ernæringsfysiolog vs. klinisk ernæringsfysiolog 

Både ernæringsfysiolog og klinisk ernæringsfysiolog er beskyttede titler. Dette innebærer at du må gjennomføre og bestå spesifikke utdanninger, inkludert praksis, for å motta autorisasjon. 

Klinisk ernæringsfysiolog 

For å bli en klinisk ernæringsfysiolog må du fullføre og bestå en femårig profesjonsutdannelse i klinisk ernæringsfysiologi; bachelor og master. Per i dag er det Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø som tilbyr ernæringsutdannelser som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Det er Helsedirektoratet som deler ut autorisasjonen. 

Ernæringsfysiolog 

Den autoriserte tittelen “ernæringsfysiolog” ble tidligere utdelt etter en grunnutdanning i generell ernæringslære. Fra og med 2003 ble utdannelsen etablert som en femårig profesjonsutdannelse og har siden vært den gjeldende utdannelsen for alle som ønsker yrkestittelen “ernæringsfysiolog”. 

Dette innebærer altså at både ernæringsfysiologer og kliniske ernæringsfysiologer må fullføre den profesjonsutdannelsen i klinisk ernæringsfysiologi for å oppnå autorisasjon. Du kan derimot fritt velge hvilken tittel du ønsker å benytte, ettersom begge er autoriserte på samme utdanningsgrunnlag.  

 
Om utdanningen 

Det finnes to utdanningsveier til tittelen som klinisk ernæringsfysiolog; integrert master i klinisk ernæringsfysiologi eller bachelor i ernæring etterfulgt av master i klinisk ernæringsfysiologi. I en integrert master gjennomfører du alle 5 årene sammenhengende og skriver kun en masteroppgave det siste året i studiet. Studerer du bachelor må du selv søke videre opptak til mastergraden før du kan motta autorisasjon. I denne varianten må du også skrive en bacheloroppgave. 

I løpet av utdanningen vil du tilegne deg en kunnskap om ernæring og kosthold, med fokus på å løse individuelle og samfunnsmessige helseutfordringer. Du vil få biologiske kunnskaper om menneskekroppen, myter om kosthold, samfunnsforhold som påvirker maten vi spiser og på hvilke måter sykdom kan forårsakes eller påvirkes av ernæring. 

Eksempler på emner i studiet: 

 • Innføring i klinisk ernæring 
 • Fysiologi 
 • Anatomi 
 • Biokjemi 
 • Klinikksikkerhet 
 • Laboratoriesikkerhet 
 • Matkunnskap 
 • Ernæringsforskning 

 
Personlige egenskaper 

Klinisk ernæringsfysiologi består av flere realfag, som for mange kan være krevende. En grunnleggende interesse for matematikk, fysiologi, biologi og kjemi vil derfor være en fordel både under studiet og i jobb. Ernæringsfysiologer arbeider videre med klienter og kartlegger deres helse og kosthold. For å skape en trygg og god relasjon, er det derfor viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Dette er også viktig i samarbeid med kollegaer og ved forskning på fagområdet. 

 
Hvor jobber en ernæringsfysiolog? 

Det er behov for ernæringsfysiologer i flere ulike områder. De fleste ernæringsfysiologer jobber i den kommunale helsetjenesten, for eksempel på sykehus, sykehjem, klinikker eller i hjemmetjenesten. Men det finnes gode muligheter til å arbeide i andre områder, for eksempel starte opp egen virksomhet, jobbe på rehabiliteringssenter, arbeide med offentlig folkehelse eller i ideelle organisasjoner.  

 
Hva tjener en ernæringsfysiolog? 

Er du nysgjerrig på hva en ernæringsfysiolog tjener? Finn ut av hva gjennomsnittslønnen er for menn og kvinner og hvordan lønnsutviklingen ser ut her:  
 

Les om lønnen her

 
 
Kilder: snl.no, utdanning.no, uio.no, uib.no, keff.no 

Picture of Guro Rønning

Guro Rønning

Digital Content Specialist (Vis mer)
Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse. (Vis mindre)

About

Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse.

Annonser