Slik blir du barnehagelærer

Barnehagelærere spiller en essensiell rolle i barns læring og utvikling. Men hva innebærer det å jobbe som barnehagelærer? Hvilken utdanning trenger du og finnes det jobb?

Barnehagelærer

Barnehagelærere spiller en essensiell rolle i barns læring og utvikling. De legger på flere måter grunnlaget for læringen videre i livet. Men hva innebærer det å jobbe som barnehagelærer? Hvilken utdanning trenger du? Og hvordan ser jobbutsiktene ut? 

Om yrket 

Barnehagelærere har ansvar for barn mellom 9 måneder og 6 år i barnehagen. De skaper et trygt og omsorgsfullt miljø der barn kan utvikles gjennom lek og læring. De legger grunnlaget for at barn skal kunne nå sitt fulle potensiale og er en støttefunksjon i denne prosessen. Å være en barnehagelærer innebærer mer enn å kun sørge for akademisk utvikling, men er også viktig i den personlige og sosiale utviklingen til barna.  

Typiske arbeidsoppgaver 

 • Leke med barna 
 • Stimulere barnas nysgjerrighet og fantasi 
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere barn 
 • Samarbeide med kollegaer og skape gode miljøer for barna 
 • Kommunisere og samarbeide med barnas foreldre 

 

Om barnehagelærerutdanningen 

Målet med utdanningen 

Målet med utdanningen er å gi deg kunnskapen til å best mulig tilrettelegge for læring. Dette inkluderer blant annet å skape et trygt, inkluderende og motiverende miljø for barna til å utvikle seg selv, sin identitet og sin læring.  

Barnehagelærer 

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning og gir 180 studiepoeng. Studiet tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge, både på heltid og deltid. 

Barnehagelærer er en pedagogisk utdanning som gir deg en bred kunnskap om barns utvikling og samspillet mellom barn og voksne. Du vil lære om hvordan barn tilegner seg informasjon og hvordan du tilrettelegger for en trygg, omsorgsfull og motiverende utvikling gjennom lek, samarbeid og dialog. Du vil videre tilegne deg ferdighetene til å tilpasse lek og læring ut ifra barnas ulike evner, bakgrunner og forutsetninger.  

Du vil blant annet lære om:  

 • Barns rettigheter 
 • Barns utvikling, lek og læring 
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk 
 • Natur, helse og bevegelse 
 • Kunst, kultur og kreativitet 
 • Språk, tekst og matematikk 

 
Praksis 

Barnehagelærerutdanningen består av minst 100 dager praksisstudier og krever 100% deltakelse for å få bestått. Dersom du blir syk eller av en annen grunn ikke er i strand til å møte opp, må fraværet tas igjen. Majoriteten av praksisstudiene gjennomføres i barnehage i løpet av de to første årene av utdanningen, i tillegg til en mindre del av praksisen som fokuserer på overgangen fra barnehage til skole.  

I løpet av praksisperioden blir du veiledet og vurdert. Du vil få et innblikk og delta i hvordan det er å jobbe i barnehage og delta i formelle og uformelle læringssituasjoner. Du vil blant annet delta i lek, kommunisere og samarbeide med foreldre, tilrettelegge for inkluderende aktiviteter og vise omsorg.  

Videreutdanningsmuligheter 

Det finnes muligheter for deg som allerede har fullført utdanningen som barnehagelærer og ønsker å videreutdanne deg som lærer. Dersom du fullfører et årsstudium på minst 60 studiepoeng rettet mot undervisning på barnetrinnet, kan du bli lærer for barn på 1.-4. trinn. Med en spesialpedagogisk utdanning som tilsvarer minst et årsstudium på 60 studiepoeng, i tillegg til en hovedoppgave om spesialundervisning, vil du kvalifisere til å undervise på 1.-7. trinn.

Hva tjener barnehagelærere? 

Nysgjerrig på hva du tjener som en barnehagelærer? Se gjennomsnittslønnen i privat og offentlig sektor, for menn og kvinner, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket:  

Les om lønnen her

 
 
Kilder: snl.no, uhr.no, lovdata.no, uis.no 

Picture of Guro Rønning

Guro Rønning

Digital Content Specialist (Vis mer)
Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse. (Vis mindre)

About

Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse.

Annonser